Đề tài Phân tích thực trạng phát triển của nghiệp vụ bao thanh toán ở Việt Nam

 Năm 2007 Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 8,5% cao hơn 0,3% so với năm 2006. Tổng GDP đạt 1.144.000 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 13,4 triệu đồng, tương đương 835 USD/đầu người. Nếu so sánh với các nước trong khu vực, theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao thứ 2, sau Trung Quốc (11,2%), vượt qua cả Singapore (7,5%) và các nước khác. Ngoài ra, vốn đấu tư phát triển toàn xã hội tăng 22,4%, bội chi ngân sách Nhà nước bằng 5% GDP, Cơ cấu đóng góp của khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GDP cũng nâng từ mức 38,08% năm 2006, lên 38,14% trong năm 2007. Tỷ trọng đóng góp của công nghiệp và xây dựng trong GDP cũng cải thiện hơn năm 2006, chiếm 41,61% (so với con số 41,52% năm 2006). Tốc độ tăng trưởng của khu vực này đạt 10,6%. Khu vực nông nghiệp gặp khó khăn do thiên tai và dịch bệnh, đạt tốc độ tăng trưởng 3,41. Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp trong GDP giảm từ mức 20,40% năm 2006 xuống 20,25% trong năm 2007.

 Năm 2007 Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 8,5% cao hơn 0,3% so với năm 2006. Tổng GDP đạt 1.144.000 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 13,4 triệu đồng, tương đương 835 USD/đầu người. Nếu so sánh với các nước trong khu vực, theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao thứ 2, sau Trung Quốc (11,2%), vượt qua cả Singapore (7,5%) và các nước khác. Ngoài ra, vốn đấu tư phát triển toàn xã hội tăng 22,4%, bội chi ngân sách Nhà nước bằng 5% GDP, Cơ cấu đóng góp của khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GDP cũng nâng từ mức 38,08% năm 2006, lên 38,14% trong năm 2007.

Tỷ trọng đóng góp của công nghiệp và xây dựng trong GDP cũng cải thiện hơn năm 2006, chiếm 41,61% (so với con số 41,52% năm 2006). Tốc độ tăng trưởng của khu vực này đạt 10,6%. Khu vực nông nghiệp gặp khó khăn do thiên tai và dịch bệnh, đạt tốc độ tăng trưởng 3,41. Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp trong GDP giảm từ mức 20,40% năm 2006 xuống 20,25% trong năm 2007.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY