Đề tài Phân tích thống kê biến động kết quả kinh doanh ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2009

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

Phần 2 5

Chương I: Thực trạng kết quả kinh doanh ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2000 - 2009 5

1.1. Khái quát du lịch Việt Nam 5

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm ngành du lịch Việt Nam 5

1.1.2. Lợi thế và tiềm tăng phát triển ngành du lịch Việt Nam 8

1.1.2.1. Điều kiện phát triển du lịch ở Việt Nam 8

1.1.2.2. Khó khăn 9

1.1.3. Những thành tựu của ngành du lịch Việt Nam 11

1.2. Thực trạng kết quả kinh doanh ngành du lịch Việt Nam 21

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh ngành du lịch ở Việt Nam 24

1.3.1. Nhân tố chủ quan 24

1.3.2. Nhân tố khách quan 25

Chương II: Phân tích biến động kết quả kinh doanh ngành du lịch giai đoạn 2000-2009 26

2.1 Phân tích biến động doanh thu của ngành du lịch giai đoạn 2000-2009 26

2.1.1 Phân tích đặc điểm biến động doanh thu của các cơ sở lưu trú theo thời gian 26

2.1.1.1Bảng tính các chỉ tiêu biểu hiên biến động doanh thu của các cơ sở lưu trú giai đoạn 2000-2009 26

2.1.1.2 Nghiên cứu xu thế biến động doanh thu các cơ sở lưu trú qua thời gian 29

2.1.1.3 Dự đoán doanh thu các cơ sở lưu trú năm 2010 31

2.1.2 Phân tích đặc điểm biến động doanh thu của các cơ sở lữ hành 31

2.1.2.1 Bảng biến động doanh thu của các cơ sở lữ hành giai đoạn 2000-2009 31

2.1.2.2 Nghiên cứu xu thế biến động doanh thu của các cơ sở lữ hành 33

2.1.2.3 Dự đoán doanh thu các cơ sở lữ hành năm 2010 34

2.2 Phân tích biến động số lượt khách 36

2.2.1 Biến động số khách trong nước 36

2.2.1.1 Bảng tính các chỉ tiêu biểu hiện biến động số lượng khách trong nước giai đoạn 2000-2009 36

2.2.1.2 Nghiên cứu xu hướng biến động số khách trong nước qua thời gian 38

2.2.1.3 Dự đoán số lượt khách trong nước năm 2010 39

2.2.2 Biến động số khách quốc tế 40

2.2.2.1 Bảng tính các chỉ tiêu biểu hiên biến động số lượng khách quốc tế giai đoạn 2000-2009 40

2.2.2.2 Nghiên cứu xu hướng biến động số khách quốc tế qua thời gian 42

2.2.2.3 Dự đoán số lượt khách quốc tế năm 2010 43

Kết luận 51

Danh mục tài liệu tham khảo 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY