Đề tài Phân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 4CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNGI. Giới thiệu chung 6II. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình visual foxpro 12III. Giới thiệu về bài toán quản lý tuyển sinh hệ chính quy của trường Đại học Kinh tế quốc dân hà nội 1. Cơ chế quản lý tuyển sinh đại học 14 2. Quy trình tuyển sinh hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội . .16CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC DỮ LIỆUA. Thiết kế cấu trúc dữ liệu I. Phân tích các bảng và mối quan hệ giữa chúng 16 II. Sơ đồ quan hệ thực thể . .19 III. Mô hình tổ chức dữ liệu: .20 IV. Mô hình vật lý dữ liệu . . 20B. Phân tích chương trình 1. Sơ đồ phân rã chức năng . . 24 2. Thiết kế lôgic của HT quản lý điểm . . 24 3. Một số giao diện chính trong chương trình. . 27KẾT LUẬN . 37

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG

I. Giới thiệu chung 6

II. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình visual foxpro 12

III. Giới thiệu về bài toán quản lý tuyển sinh hệ chính quy của trường

Đại học Kinh tế quốc dân hà nội

1. Cơ chế quản lý tuyển sinh đại học 14

2. Quy trình tuyển sinh hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội . .16

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC DỮ LIỆU

A. Thiết kế cấu trúc dữ liệu

I. Phân tích các bảng và mối quan hệ giữa chúng 16

II. Sơ đồ quan hệ thực thể . .19

III. Mô hình tổ chức dữ liệu: .20

IV. Mô hình vật lý dữ liệu . . 20

B. Phân tích chương trình

1. Sơ đồ phân rã chức năng . . 24

2. Thiết kế lôgic của HT quản lý điểm . . 24

3. Một số giao diện chính trong chương trình. . 27

KẾT LUẬN . 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY