Đề tài Phân tích tháp nhu cầu của người lao động do Abraham Maslow đưa ra và những giải pháp chủ yếu thoả mãn các nhu cầu trong điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

I. NHẬN THỨC CHUNGVỀ TRƯỜNG PHÁI “QUAN HỆ CON NGƯỜI”

1. Trường phái “Quan hệ con người”----------------------------Trang 2

2. Tháp nhu cầu người lao động của Abraham Maslow----Trang 2-4

3. Vận dụng lý thuyết của Maslow trong quản trị-----------Trang 5-6

II. THỰC TIỄN VẬN DỤNG QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG THỨ BẬC NHU CẦU VÀO ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1. Những chính sách của nhà nước đối với yếu tố con người trong doanh nghiệp Việt Nam.--------------------------------------------------------------Trang 7-8

2.Một số vấn đề nào đã được đáp ứng cho người lao động trong các doanh nghiệp. -----------------------------------------------------------------Trang 8-9

3. Những vấn đề còn tồn đọng hiện nay----------------------------Trang 10

III.GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THOẢ MÃN CÁC NHU CẦU TRONGĐIỀU KIỆN CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY.

1. Các cấp cần quản lý thường xuyên tiến hành các công việc sau:------Trang 11

2. Không ngừng tạo điều kiện cho người lao động--------------Trang 11

3. Phải làm cho tập thể công nhân tự điều khiển việc thực hiện mục tiêu của họ, làm cho công nhân tự đánh giá thành tích của họ.----------Trang 11

4. Tiến tới có quy định thống nhất về bảo hiểm cho người lao động----Trang11

5. Tăng cường vai trò công đoàn trong các doanh nghiệp-------Trang11- 12

KẾT LUẬN-------------------------------------------------------Trang 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY