Đề tài Phân tích tài chính Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Miền Tây giai đoạn 2007-2009

Mục lụcMục lục 1Phần 1: Giới thiệu về Công ty Cổ Phần bia Sài Gòn – Miền Tây 21.1 Giới thiệu khái quát về công ty 21.2 Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty 21.2.1 Mục tiêu của công ty 21.2.2 Phạm vi kinh doanh và hoạt động 31.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát 41.3.1 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 41.3.2 Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 51.3.3 Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát 71.3.4 Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc điều hành 9Phần 2: Cơ sở lí luận về phân tích báo cáo tài chính 122.1 Các khái niệm 122.1.1 Khái niệm tài chính 122.1.2 Khái niệm về phân tích tài chính 122.1.3 Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính 122.1.4 Khái niệm tỷ số tài chính 122.2 Mục tiêu phân tích tài chính 122.2.1 Phân tích tài chính đối với nhà quản trị 122.2.2 Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư 132.2.3 Phân tích tài chính đối với người cho vay 132.3 Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 132.3.1 Bảng cân đối kế toán 132.3.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh 20Phẩn 3: Phân tích thực trạng tài chính của công ty cổ phần bia Sài Gòn – miền Tây thông qua các báo cáo tài chính 233.1 Phân tích khái quát 233.1.1 Phân tích chiều ngang – Cân đối kế toán (Tr.VNĐ) 233.1.2 Phân tích chiều dọc – Cân đối kế toán (Tr.ĐVN) 333.1.3 Phân tích theo chiều ngang – Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Tr ĐVN) 403.1.4 Phân tích theo chiều dọc – Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Tr ĐVN) 433.2 Thực trạng tài chính của công ty cổ phần bia Sài Gòn – miền Tây thông qua báo cáo tài chính 453.2.1 Phân tích các tỉ số tài chính 453.2.2.1 Tỉ số thanh khoản – Liquidity Ratios 453.2.2.2 Tỉ số hiệu quả hoạt động – Activity Ratios 473.2.2.3 Tỉ số cơ cấu tài chính – Financial Leverage Ratios 493.2.2.4 Tỉ số sinh lợi – Profitability Ratios 503.3 Nhận xét chung 523.3 Các đề xuất của nhóm 53

Mục lục

Mục lục 1

Phần 1: Giới thiệu về Công ty Cổ Phần bia Sài Gòn – Miền Tây 2

1.1 Giới thiệu khái quát về công ty 2

1.2 Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty 2

1.2.1 Mục tiêu của công ty 2

1.2.2 Phạm vi kinh doanh và hoạt động 3

1.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát 4

1.3.1 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 4

1.3.2 Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 5

1.3.3 Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát 7

1.3.4 Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc điều hành 9

Phần 2: Cơ sở lí luận về phân tích báo cáo tài chính 12

2.1 Các khái niệm 12

2.1.1 Khái niệm tài chính 12

2.1.2 Khái niệm về phân tích tài chính 12

2.1.3 Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính 12

2.1.4 Khái niệm tỷ số tài chính 12

2.2 Mục tiêu phân tích tài chính 12

2.2.1 Phân tích tài chính đối với nhà quản trị 12

2.2.2 Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư 13

2.2.3 Phân tích tài chính đối với người cho vay 13

2.3 Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 13

2.3.1 Bảng cân đối kế toán 13

2.3.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh 20

Phẩn 3: Phân tích thực trạng tài chính của công ty cổ phần bia Sài Gòn – miền Tây thông qua các báo cáo tài chính 23

3.1 Phân tích khái quát 23

3.1.1 Phân tích chiều ngang – Cân đối kế toán (Tr.VNĐ) 23

3.1.2 Phân tích chiều dọc – Cân đối kế toán (Tr.ĐVN) 33

3.1.3 Phân tích theo chiều ngang – Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Tr ĐVN) 40

3.1.4 Phân tích theo chiều dọc – Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Tr ĐVN) 43

3.2 Thực trạng tài chính của công ty cổ phần bia Sài Gòn – miền Tây thông qua báo cáo tài chính 45

3.2.1 Phân tích các tỉ số tài chính 45

3.2.2.1 Tỉ số thanh khoản – Liquidity Ratios 45

3.2.2.2 Tỉ số hiệu quả hoạt động – Activity Ratios 47

3.2.2.3 Tỉ số cơ cấu tài chính – Financial Leverage Ratios 49

3.2.2.4 Tỉ số sinh lợi – Profitability Ratios 50

3.3 Nhận xét chung 52

3.3 Các đề xuất của nhóm 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY