Đề tài Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I.

I. Khái niệm chung 2

II. Phân tích khái niệm 2

1. Trong kinh doanh cần có sự phân biệt giữa tổ chức sản xuất, tổ

chức quản lý và tổ chức lao động. 2

2. Tổ chức được xem ở trang thái tĩnh và trạng thái động 3

PHẦN II

I.Nhận biết và phân tích mối quan hệcủa từng lực lượng 4

1. Lực lượng bên trong 4

2. Lực lượng bên ngoài 4

3. Phân tích những yếu tố bên trong của doanh nghiệp 4

4. Phân tích các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 5

II. Sự cần thiết phát hiện chúng đối với các doanh nghiệp

và một số giải pháp 6

Kết luận 10

Tài liệu tham khảo 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY