Đề tài Phân tích, nghiên cứu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 0

Phần nội dung 2

I- Xung quanh vấn đề tiêu thụ sản phẩm 2

1- Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm: 2

2- Vai trò của tiêu thụ sản phẩm: 2

3- Nội dung của tiêu thụ sản phẩm: 4

II- Phương hướng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 6

1- Phương hướng trong nghiên cứu mở rộng thị trường: 7

2. Nghiên cứu và xác định rõ nhu cầu của khách hàng: 7

3. Trong định mức dự trữ thành phẩm: 8

4- Phương hướng trong lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm: 9

5- Phương hướng về sản phẩm: 10

6- Phương hướng trong việc xúc tiến: 13

7- Phương hướng về giá cả: 17

8- Phương hướng trong vấn đề dịch vụ: 19

III- Thực tế ở Việt Nam 22

1- Tình chung về tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp Việt Nam: 22

2- Vấn đề sử dụng các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải Hà: 23

3- Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ sản phẩm điện tử của các doanh nghiệp ở Việt Nam và biện pháp thúc đẩy: 26

4- Thực trạng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: 30

Phần kết 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY