Đề tài Phân tích môi trường và định hướng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chấn Hưng – Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP. 2

1. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 2

1.1. Đặc điểm của thị trường. 2

1.2. Quy mô thị trường hiện nay. 3

2. Định hướng phát triển Khu công nghiệp 4

3. Phạm vi cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh 6

4. Rào cản gia nhập và rút khỏi thị trường. 7

4.1. Những rào cản gia nhập ngành. 7

4.1.1. Rào cản kỹ Kỹ thuật. 7

4.1.2. Rào cản về vốn. 8

4.1.3. Rào cản về pháp luật, thủ tục hành chính 8

4.1.4. Rào cản về các chính sách kinh tế, tài chính – tiền tệ của Nhà nước. 8

4.2. Rào cản rút lui khỏi thị trường. 9

5. Đặc điểm về sản phẩm và khách hàng 9

5.1. Sản phẩm. 9

5.2 Khách hàng. 10

6. Năng lực sản xuất và yêu cầu về vốn. 10

6.1. Năng lực sản xuất. 10

6.2. Yêu cầu về vốn. 11

7. Khả năng sinh lợi. 11

7.1. Bất động sản - rủi ro và cơ hội. 11

7.2. Triển vọng phát triển của ngành. 12

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP. 17

1. Khái quát về Viglacera land. 17

1.1. Giới thiệu Viglacera land. 17

1.2. Chức năng, nhiệm vụ. 17

2. Khu công nghiệp Chấn Hưng – Vĩnh Phúc. 18

2.1 Giới thiệu Khu công nghiệp Chấn Hưng – Vĩnh Phúc. 18

2.2. Hạ tầng Khu công nghiệp Chấn Hưng – Vĩnh Phúc. 21

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY