Đề tài Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 của công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội

Nhìn chung tổng nguồn vốn cuối năm so với đầu năm đã tăng. Xét riêng từng khoản trong nguồn vốn ta thấy như sau: Nợ phải trả tăng từ 49,74% lên 56,16%, đã tăng 6,42%, ngược lại nguồn vốn chủ sở hữu giảm từ 50,26% xuống 43,84%, đã giảm đúng bằng khoản nợ phải trả tăng là 6,42%. Nguyên nhân chủ yếu là cho Nợ phải trả tăng là do nợ ngắn hạn tăng từ 42,45% lên 52,13% mặc dù nợ dài hạn và nợ khác đã giảm nhưng không thể bù đắp nổi sức tăng quá lớn của nợ ngắn hạn. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm là do nguồn vốn, quỹ và nguồn kinh phí, quỹ khác đều giảm. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm chứng tỏ khả năng chủ động về vốn của công ty đã giảm, công ty phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay, đây là một điều bất lợi trong sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung tổng nguồn vốn cuối năm so với đầu năm đã tăng. Xét riêng từng khoản trong nguồn vốn ta thấy như sau: Nợ phải trả tăng từ 49,74% lên 56,16%, đã tăng 6,42%, ngược lại nguồn vốn chủ sở hữu giảm từ 50,26% xuống 43,84%, đã giảm đúng bằng khoản nợ phải trả tăng là 6,42%. Nguyên nhân chủ yếu là cho Nợ phải trả tăng là do nợ ngắn hạn tăng từ 42,45% lên 52,13% mặc dù nợ dài hạn và nợ khác đã giảm nhưng không thể bù đắp nổi sức tăng quá lớn của nợ ngắn hạn. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm là do nguồn vốn, quỹ và nguồn kinh phí, quỹ khác đều giảm. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm chứng tỏ khả năng chủ động về vốn của công ty đã giảm, công ty phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay, đây là một điều bất lợi trong sản xuất kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY