Đề tài Phân tích Công ty imextraco thâm nhập thị trường indonesia

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CÔNG TY IMEXTRACO THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG INDONESIA . 2CHƯƠNG2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG. 11I. Sơ lược về nền kinh tế Indonesia: 11II. Phân tích các lý do dẫn đến việc thâm nhập thị trường Indonesia của công ty IMEXTRACO: 121. Đây là sự phát triển tất yếu của công ty. 122. Indonesia là một nước trong cùng khu vực với Việt Nam. 133. Indonesia là một thị trường tiêu thụ lớn, là một nước luôn dẫn đầu thế giới trong hoạt động nhập khẩu gạo. 134. Indonesia là một nước có nền kinh tế khá phát triển. 14III. Các thay đổi diễn ra trong môi trường kinh tế của Indonesia và ảnh hưởng của nó tới việc xuất khẩu gạo của công ty IMEXTRACO. 141. Sự thay đổi phương thức mua bán : 142. Sự thay đổi thuế quan và hạn ngạch : 15IV. Các thuận lợi , khó khăn và các yếu tố chi phối trong hoạt động xuất khẩu gạo sang Indonesia của công ty : 171. Thuận lợi: 172. Khó khăn: 183. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty sang thị trường Indonesia : 21CHƯƠNG 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 24I. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nói chung và đối với công ty IMEXTRACO nói riêng: 241. Đặc điểm đặc biệt của hàng hoá: 242. Tác động của tỷ giá đồng ngoại tệ. 243. Tác động của vấn đề tôn giáo, dân tộc. 254. Tác động của vấn đề cạnh tranh. 255. Tác động của sự thay đổi các chính sách của đối tác. 25II. Một số giải pháp giải quyết những khó khăn trong xuất khẩu gạo 261. Tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường Indonesia. 262. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 273. Tổ chức tốt mạng lưới thu mua, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. 284. Đẩy mạnh chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm 295. Nâng cao hiệu quả thu thập thông tin và các nghiệp vụ xuất khẩu khác. 306. Kiến nghị với nhà nước 30KẾT LUẬN 31

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CÔNG TY IMEXTRACO THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG INDONESIA . 2

CHƯƠNG2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG. 11

I. Sơ lược về nền kinh tế Indonesia: 11

II. Phân tích các lý do dẫn đến việc thâm nhập thị trường Indonesia của công ty IMEXTRACO: 12

1. Đây là sự phát triển tất yếu của công ty. 12

2. Indonesia là một nước trong cùng khu vực với Việt Nam. 13

3. Indonesia là một thị trường tiêu thụ lớn, là một nước luôn dẫn đầu thế giới trong hoạt động nhập khẩu gạo. 13

4. Indonesia là một nước có nền kinh tế khá phát triển. 14

III. Các thay đổi diễn ra trong môi trường kinh tế của Indonesia và ảnh hưởng của nó tới việc xuất khẩu gạo của công ty IMEXTRACO. 14

1. Sự thay đổi phương thức mua bán : 14

2. Sự thay đổi thuế quan và hạn ngạch : 15

IV. Các thuận lợi , khó khăn và các yếu tố chi phối trong hoạt động xuất khẩu gạo sang Indonesia của công ty : 17

1. Thuận lợi: 17

2. Khó khăn: 18

3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty sang thị trường Indonesia : 21

CHƯƠNG 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 24

I. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nói chung và đối với công ty IMEXTRACO nói riêng: 24

1. Đặc điểm đặc biệt của hàng hoá: 24

2. Tác động của tỷ giá đồng ngoại tệ. 24

3. Tác động của vấn đề tôn giáo, dân tộc. 25

4. Tác động của vấn đề cạnh tranh. 25

5. Tác động của sự thay đổi các chính sách của đối tác. 25

II. Một số giải pháp giải quyết những khó khăn trong xuất khẩu gạo 26

1. Tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường Indonesia. 26

2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 27

3. Tổ chức tốt mạng lưới thu mua, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. 28

4. Đẩy mạnh chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm 29

5. Nâng cao hiệu quả thu thập thông tin và các nghiệp vụ xuất khẩu khác. 30

6. Kiến nghị với nhà nước 30

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY