Đề tài Phân tích công tác quản lý vật tư và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lí vật tư ở công ty giày Thượng Đình

Mục lục Lời nói đầuCHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIÀY THỰƠNG ĐÌNH I. Giới thiệu khái quát về công ty giày Thượng Đình1.1 Quá trình hình thành và phát triển1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty1.3 Công nghệ sản xuất sản phẩm hàng hoá1.4 Hình thức tổ chức và kết cấu sản xuất1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2.1 Về hoạt động Marketing 2.2 Tình hình lao động tiền lương 2.3 Tình hình quản lý vật tư , tài sản cố định 2.4 Tình hình chi phí và giá thành sản phẩm 2.5 tình hình tài chính công ty III Đánh giá chung1. Ưu điểm2. nhược điểm CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUẢN LÝ VẬT TƯ I. Khái niệm về vật tư và quản lý vật tư 1. Khái niệm 2. Vai trò của công tác quản lý vật tư3. Phân loại vật tư II. Hoạt động mua vật tư của doanh nghiệp sản xuất1. Khái niệm và vai trò của doanh nghiệp sản xuất1.1 Khái niệm1.2 Vai trò của hoạt động mua vật tư của doanh nghiệp sản xuất2. Hành vi mua vật tư của doanh nghiệp sản xuất3. Quy trình nghiệp vụ mua hàng tư liệu sản xuấtIII. Hoạt động dự trữ vật tư – TLSX Trong DNSX1. Khái niệm dự trữ2. Vai trò của quản lý dự trữ3. Hệ thống quản lý dự trữ4. Phân loại dự trữ5. Mô hình tối ưu về dự trữ vật tư hàng hoáIV Công tác tổ chức sử dụng vật tư trong doanh nghiệp1. Kế hoạch sử dụng vật tư1.1 Xác định nhu cầu vật tư1.2 Phương pháp xác định mức tiêu hao vật tư2. Nhiệm vụ và nội dung cấp phát vật tư trong doanh nghiệp3. Lập hạn mức cấp phát vật tư trong nội bộ doanh nghiệp4. Lập chứng từ cấp phát vật tư trong nội bộ doanh nghiệp5. Chẩn bị vật tư để cấp phát6. Tổ chức giao vật tư cho đơn vị tiêu dùng7. Kiểm tra tình hình sử dụng vật tưCHƯƠNG III XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ Ở CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH I. Thực trạng công tác quản lý vật tư ở công ty giày Thượng Đình1. Nhu cầu vật tư cho sản xuất2. Hoạt động mua vật tư của công ty3. Công tác quản lý dự trữ vật tư của công ty4. Công tác cấp phát và sử dụng vật tư của công ty II. Đề xuất hoàn thiện hoạt động mua vật tư ở công ty1. Đề xuất về nghiên cứu thị trường và lựa chọn nhà cung ứng2. Đề xuất nâng cao hiệu quả cho nghiệp vụ mua hàng III. Kiến nghị về hoạt động dự trữ vật tư ở công ty1. Về phương thức dự trữ 2. Về nghiệp vụ kho IV. Đề xuất hoàn thiện hoạt động sử dụng vật tư1. Đề xuất xây dựng tổ , nhóm chất lượng2. Tổ chức lại việc hướng dẫn quy trình công nghệKết luận Tài liệu tham khảo

Mục lục

Lời nói đầu

CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH

DOANH CỦA CÔNG TY GIÀY THỰƠNG ĐÌNH

I. Giới thiệu khái quát về công ty giày Thượng Đình

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty

1.3 Công nghệ sản xuất sản phẩm hàng hoá

1.4 Hình thức tổ chức và kết cấu sản xuất

1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.1 Về hoạt động Marketing

2.2 Tình hình lao động tiền lương

2.3 Tình hình quản lý vật tư , tài sản cố định

2.4 Tình hình chi phí và giá thành sản phẩm

2.5 tình hình tài chính công ty

III Đánh giá chung

1. Ưu điểm

2. nhược điểm

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUẢN LÝ VẬT TƯ

I. Khái niệm về vật tư và quản lý vật tư

1. Khái niệm

2. Vai trò của công tác quản lý vật tư

3. Phân loại vật tư

II. Hoạt động mua vật tư của doanh nghiệp sản xuất

1. Khái niệm và vai trò của doanh nghiệp sản xuất

1.1 Khái niệm

1.2 Vai trò của hoạt động mua vật tư của doanh nghiệp sản xuất

2. Hành vi mua vật tư của doanh nghiệp sản xuất

3. Quy trình nghiệp vụ mua hàng tư liệu sản xuất

III. Hoạt động dự trữ vật tư – TLSX Trong DNSX

1. Khái niệm dự trữ

2. Vai trò của quản lý dự trữ

3. Hệ thống quản lý dự trữ

4. Phân loại dự trữ

5. Mô hình tối ưu về dự trữ vật tư hàng hoá

IV Công tác tổ chức sử dụng vật tư trong doanh nghiệp

1. Kế hoạch sử dụng vật tư

1.1 Xác định nhu cầu vật tư

1.2 Phương pháp xác định mức tiêu hao vật tư

2. Nhiệm vụ và nội dung cấp phát vật tư trong doanh nghiệp

3. Lập hạn mức cấp phát vật tư trong nội bộ doanh nghiệp

4. Lập chứng từ cấp phát vật tư trong nội bộ doanh nghiệp

5. Chẩn bị vật tư để cấp phát

6. Tổ chức giao vật tư cho đơn vị tiêu dùng

7. Kiểm tra tình hình sử dụng vật tư

CHƯƠNG III XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ Ở

CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

I. Thực trạng công tác quản lý vật tư ở công ty giày Thượng Đình

1. Nhu cầu vật tư cho sản xuất

2. Hoạt động mua vật tư của công ty

3. Công tác quản lý dự trữ vật tư của công ty

4. Công tác cấp phát và sử dụng vật tư của công ty

II. Đề xuất hoàn thiện hoạt động mua vật tư ở công ty

1. Đề xuất về nghiên cứu thị trường và lựa chọn nhà cung ứng

2. Đề xuất nâng cao hiệu quả cho nghiệp vụ mua hàng

III. Kiến nghị về hoạt động dự trữ vật tư ở công ty

1. Về phương thức dự trữ

2. Về nghiệp vụ kho

IV. Đề xuất hoàn thiện hoạt động sử dụng vật tư

1. Đề xuất xây dựng tổ , nhóm chất lượng

2. Tổ chức lại việc hướng dẫn quy trình công nghệ

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY