Đề tài Phân tích công tác kế hoạch hoá sản xuất sản phẩm sứ

PHẦN 1. cơ sở lý luận của kế hoạch hoá sản xuất

Cơ sở lý luận của kế hoạch hoá sản xuất .2

1.1. Khái niệm, bản chất chung của kế hoạch .3

1.2. Tầm quan trọng của kế hoạch .4

1.3. Nguyên tắc chung khi lập kế hoạch .5

1.4. Căn cứ lập kế hoạch sản xuất hàng năm. .6

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp .8

1.6. Căn cứ lập kế hoạch hàng năm .11

1.7. Tính cấp thiết của đề tài 13

PHẦN 2. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ

II.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty sứ Thanh Trì 14

1.1. Giới thiệu về công ty sứ Thanh Trì .14

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 14

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 17

1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .18

1.1.4. Cơ cấu sản xuất .21

1.1.5. Đặc điểm về lao động 24

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây .26

II.2. Phân tích công tác kế hoạch hoá sản xuất sản tại công ty sứ Thanh Trì . .31

2.1. Nhiệm vụ của công tác kế hoạch hoá trong công ty sứ Thanh Trì 31

2.1.1. Căn cứ lập kế hoạch sản xuất .31

2.1.2. Nội dung của kế hoạch sản xuất 33

2.2. Kế hoạch hoá sản xuất của công ty sứ Thanh Trì .34

2.2.1. Trình tự thực hiện kế hoạch sản xuất. .34

2.2.1.1 Tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất. .34

2.2.1.2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch .36

2.2.1.3. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất. .39

2.2.1.4. Căn cứ lâp kế hoạch tháng của công ty sứ Thanh Trì 41

2.2.1.5. Phân tích thực trạng công tác kế hoạch thông qua tình hình thực hiên kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty sứ Thanh Trì. . .43

2.3. Phân tích kế hoạch nguyên vật liệu. . .44

2.3.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu sản xuất .44

2.3.2. Định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất sứ vệ sịnh của Nhà máy .45

2.3.3. Kế hoạch cung ứng vật tư cho sản xuất .48

2.4. Phân tích Kế hoạch về máy móc thiết bị .54

2.5. Phân tích Tình hình về lao động . .57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY