Đề tài Phân tích cấu trúc và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). Tác động văn hoá Doanh nghiệp của Habubank tới hoạt động kinh doanh của công ty

MỞ ĐẦU 1

A. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) 2

B. Văn hoá doanh nghiệp Habubank 3

I. Cấu trúc hữu hình. 3

Toà nhà Habubank: 3

1. Đặc điểm kiến trúc 3

2,Hàng hoá và dịch vụ. 3

3.Lễ nghi,lễ hội hàng năm. 3

4.Các biểu tượng logo, khẩu hiệu, tài liệu quãng cáo, ấn phẩm. 4

4.1.Biểu tượng,lôgô,khẩu hiệu. 4

4.1.1.Biển hiệu. 4

4.1.2 Ý nghĩa màu sắc chủ đạo trên biển hiệu 5

4.1.2. Lô gô 5

4.1.3. Slôgôn. 5

5. Ấn phẩm điển hình 6

6. Sứ mệnh. 6

II. Những giá trị được tuyên bố. 6

1. Cách ăn mặc, ngôn ngữ và biểu lộ cảm xúc. 6

2. Mục tiêu chiến lược. 7

C. Ảnh hưởng của Văn hoá Doanh nghiệp Habubank tới hoạt động kinh doanh của Habubank 7

D. KẾT LUẬN 9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY