Đề tài Phân tích các số nguyên có dạng 2^n-1 ra thừa số nguyên tố

Mô tả quá trình thực hiện(0) Xây dựng một chương trình tìm và ghi lên một tệp các số nguyên tố nhỏ hơn 216. (1) Tìm các ước nguyên tố nhỏ của MCho i và tính M=2i-1 bằng hàm Mersenne_SL();in MPhân tích M bằng hàm Phân_tich_Word (a) đọc một số nguyên tố a từ tệp các số nguyên tố nhỏ (b) Nếu M không chia hết cho a thì quay lên bước a) để đọc số tiếp theo. Thực hiện phép chia M cho a bằng hàm Chia_Word()

Mô tả quá trình thực hiện

(0) Xây dựng một chương trình tìm và ghi lên một tệp các số nguyên tố nhỏ hơn 216.

(1) Tìm các ước nguyên tố nhỏ của M

Cho i và tính M=2i-1 bằng hàm Mersenne_SL();in M

Phân tích M bằng hàm Phân_tich_Word

(a) đọc một số nguyên tố a từ tệp các số nguyên tố nhỏ

(b) Nếu M không chia hết cho a thì quay lên bước a) để đọc số tiếp theo. Thực hiện phép chia M cho a bằng hàm Chia_Word()

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY