Đề tài Phân tích các rủi ro trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp và biện pháp quản trị

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 5NỘI DUNG TIỂU LUẬN 7Chương 1: Các Rủi Ro Trong Quá Trình Sản Xuất Của Doanh Nghiệp 71. Rủi Ro Từ Thảm Họa: 7 1.1. Thảm Họa Động Đất: 81.2. Thảm Họa Do Núi Lửa: 91.3. Thảm Họa Do Lũ Lụt: 91.4. Thảm Họa Do Hỏa Hoạn: 101.5. Thảm Họa Do Chiến Tranh: 111.6. Thảm Họa Do Khủng Bố: 112. Rủi Ro Tác Nghiệp: 122.1. Rủi Ro Về Nguyên Vật Liệu Trong Đầu Tư Vùng Nguyên Liệu: 122.2. Rủi Ro Trong Tổ Chức Doanh Nghiệp: 143. Rủi Ro Thương Mại: 193.1. Rủi Ro Từ Việc Gia Nhập WTO: 193.2. Rủi Ro Từ Các Vụ Kiện Bán Phá Giá: 203.3. Rủi Ro Từ Toàn Cầu Hóa: 223.4. Đầu Tư Quốc Tế : 25Chương 2: Các Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro 281. Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro Từ Thảm Họa: 292. Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro Tác Nghiệp: 303. Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro Thương Mại: 31KẾT LUẬN 34

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

NỘI DUNG TIỂU LUẬN 7

Chương 1: Các Rủi Ro Trong Quá Trình Sản Xuất

Của Doanh Nghiệp 7

1. Rủi Ro Từ Thảm Họa: 7

1.1. Thảm Họa Động Đất: 8

1.2. Thảm Họa Do Núi Lửa: 9

1.3. Thảm Họa Do Lũ Lụt: 9

1.4. Thảm Họa Do Hỏa Hoạn: 10

1.5. Thảm Họa Do Chiến Tranh: 11

1.6. Thảm Họa Do Khủng Bố: 11

2. Rủi Ro Tác Nghiệp: 12

2.1. Rủi Ro Về Nguyên Vật Liệu Trong Đầu Tư Vùng

Nguyên Liệu: 12

2.2. Rủi Ro Trong Tổ Chức Doanh Nghiệp: 14

3. Rủi Ro Thương Mại: 19

3.1. Rủi Ro Từ Việc Gia Nhập WTO: 19

3.2. Rủi Ro Từ Các Vụ Kiện Bán Phá Giá: 20

3.3. Rủi Ro Từ Toàn Cầu Hóa: 22

3.4. Đầu Tư Quốc Tế : 25

Chương 2: Các Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro 28

1. Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro Từ Thảm Họa: 29

2. Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro Tác Nghiệp: 30

3. Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro Thương Mại: 31

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY