Đề tài Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và một số định hướng của Tổng công ty xăng dầu (2006-2007)

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH XĂNG DẦU VIỆT NAM QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 2

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU MỠ 2

II. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 6

PHẦN II: PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - ĐÁNH GIÁ

ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU (2006-2007) 10

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XĂNG DẦU 10

II. TÌNH HÌNH BÁN XĂNG DẦU 11

III. PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG 12

IV. PHÂN BỔ NGUỒN HÀNG THEO KHU VỰC 13

V. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ 13

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 16

VII. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 16

VIII. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

ĐIỀU HÀNH KINH DOANH NĂM 2006 - 2007 17

1. Tình hình chung: 17

2. Kết quả kinh doanh năm 2006 18

3. Một số giải pháp điều hành kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 18

4. Đánh giá ưu, nhược điểm 19

5. Một số định hướng hoạt động trong năm 2007 20

PHẦN III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

CỦA DOANH NGHIỆP 21

I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THEO

CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC NGHIỆP 21

1. Công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá 21

2. Công tác quản trị mua hàng. 23

3. Công tác quản trị hàng tồn kho 24

4. Những công tác quản trị nhân sự: 25

5. Công tác quản trị tài chính 27

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 27

1. Công tác hoạch định: 27

2. Công tác tổ chức điều hành: 28

KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY