Đề tài Phân biệt những điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản ký kinh doanh của doanh nghiệp

Lời nói đầu 1

Nội dung 2

I. Lý luận chung 2

1. Quản lý Nhà nước về kinh tế 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Đặc điểm 2

1.3. Phương pháp 3

1.4. Đối tượng 3

1.5. Nguyên tắc 4

2. Quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 4

2.1. Khái niệm 4

2.2. Nhà quản lý 5

2.3. Mục tiêu quản lý 5

2.4. Môi trường quản lý 5

3. So sánh 6

II. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 8

1. Về phía Nhà nước 8

1.1. Vấn đề đặt ra 8

1.2. Những giải pháp cơ bản 9

2. Về phía doanh nghiệp 9

2.1. Vấn đề đặt ra 9

2.2. Giải pháp cơ bản 10

Kết luận 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY