Đề tài Oxi hoá toluen tạo thành Benzaldelhit

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN 2

Chương I: Phản ứng oxi hoá hydrocacbon trên xúc tác dị thể 2

I. Xác tác dị thể 2

II. Cơ chế phản ứng 3

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng 4

1. Ảnh hưởng của thành phần chất phản ứng 4

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 6

3. Ảnh hưởng của xúc tác 6

4. Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc 7

Chương II: Quá trình oxi hoá toluen thành benzaldehit 9

I. Các công trình nghiên cứu trên thế giới về quá trình oxi hoá tạo ra benzaldehit 9

II. Đặc điểm của toluen 11

1. Tính chất vật liệu của toluen 11

2. Tính chất hoá học của Toluen 13

3. Ứng dụng của Toluen 14

III. Đặc điểm của Benzaldehit 15

1. Tính chất vật lý của Benzaldehit 15

2. Tính chất hoá học của Benzaldehit 16

3. Ứng dụng của Benzaldehit 17

IV. Sản suất Benzaldehit bằng phương pháp thuỷ phân Benzalclorua 18

V. Sản xuất Benzaldehit bằng phương pháp oxi hoá không hoàn toàn trong pha lỏng 20

VI. Quá trình oxi hoá toluen tạo Benzaldehit trong pha khí 20

VII. Xúc tác cho quá trình oxi hoá toluen trong pha khí 21

1. Xúc tác oxit kim loại 22

2. Xúc tác hỗn hợp oxit kim loại 23

3. Xúc tác oxit đất hiếm 25

4. Xúc tác V2O5/TiO2 25

5. Chất mang oxit Titan 27

6. Cơ chế phản ứng oxi hoá Toluen thành Benzaldehit trong pha khí 28

PHẦN II: THỰC NGHIỆM 30

Chương I: Các phương pháp nghiên cứu và phân tích sản phẩm 31

I. Chuẩn bị xúc tác 31

1. Phương pháp ngâm tẩm 31

2. Phương pháp kết tủa 31

3. Phương pháp trộn lẫn cơ học 31

4. Cách tiến hành điều chế xúc tác trong thực nghiệm 32

II. Phương pháp nghiên cứu 32

1. Nguyên tắc phương pháp 32

2. Sơ đồ nghiên cứu 33

II. Phương pháp phân tích sản phẩm 35

1. Nguyên tắc và nguyên lý của phương pháp 35

2. Thiết bị phân tích 35

3. Xử lý kết quả 36

III. Phương pháp nghiên cứu cấu trúc xúc tác 36

1. Cở sở phương pháp 36

2. Thực nghiệm 37

Chương II: Kết quả thực nghiệm và thảo luận 38

I. Nghiên cứu các thông số tối ưu trên xúc tác CeO2/TiO2 38

1. Nghiên cứu nhiệt độ phản ứng tối ưu 38

2. Nghiên cứu hàm lượng xúc tác tối ưu của phản ứng 41

3. Nghiên cứu tỷ lệ Toluen/ oxy không khí tối ưu 46

4. Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ thể tích 48

5. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian làm việc của xúc tác 49

II. Nghiên cứu ảnh hưởng của oxyt nguyên tố hiếm đến hoạt tính xúc tác oxyt Vanadi 52

1. Nghiên cứu nhiệt độ tối ưu cho xúc tác (CeO2 + V2O5)/TiO2 52

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của xúc tác CeO2 đến xúc tác V2O5/TiO2 54

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY