Đề tài Oàn thiện công tác quản lý dự trữ vật tư cho công ty cơ khí 19 - 8

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ DỰ TRỮ VẬT TƯ. 3

I. Ý nghĩa của công tác quản lý dự trữ vật tư . 3

II. Nội dung của công tác quản lý dự trữ vật tư . 3

1. Xác định lượng vật tư cần dùng cho kỳ kế hoạch 3

1.1 Dự báo nhu cầu sản phẩm cho kỳ kế hoạch 5

1.2 Định mức tiêu hao vật tư 7

1.2.1 Phương pháp thống kê 8

1.2.2 Phương pháp phân tích tính toán 8

1.2.3 Phương pháp thử nghiệm sản xuất 9

2. Xác định lượng vật tư cần mua 10

3. Xây dựng mô hình quản lý dự trữ tối ưu 10

3.1 Hệ thống điểm đặt hàng 12

3.2 Hệ thống tái tạo định kỳ 12

3.3 Xác định số lượng kinh tế và chi phí quản lý dự trữ 15

4. Phân loại dự trữ 17

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ 19-8 VÀ PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ TRỮ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY 19

I. Khái quát về công ty cơ khí 19-8 19

1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty 19

2. Các mốc lịch sử phát triển của công ty 19

3. Nhiệm vụ và chức năng của công ty 20

4. Quy trình sản xuất các sản phẩm chính 20

5. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 21

6. Vai trò của vật tư cho sản xuất đối với công ty 23

II. Phân tích công tác quản lý dự trữ vật tư tại công ty 25

1. Công tác phân loại vật tư ở công ty 25

2. Hệ thống kho chứa ở công ty 26

2.1 Phân loại kho 26

2.2 Hệ thống kho ở công ty cơ khí 19-8 27

3. Quy trình quản lý vật tư ở công ty 29

3.1 Công tác tổ chức tiếp nhận vật tư ở công ty 29

3.2 Tổ chức theo dõi sự biến động của của vật tư dự trữ 30

3.3 Công tác tổ chức cấp phát nguyên vật liệu 32

3.4 Công tác tổ chức thanh toán quyết toán 33

4. Công tác tổ chức tính định mức vật tư ở công ty 34

5. Kế hoạch nhu cầu vật tư 39

6. Dự trữ vật tư ở công ty 43

7. Phân tích chi phí vật tư ở công ty 47

7.1 Phân tích chi phí vật tư trong cơ cấu giá thành 47

7.2 Phân tích cơ cấu chi phí dự trữ trong công tác quản lý dự trữ 48

7.2.1 Chi phí mua hàng. 48

7.2.2 Chi phí đặt hàng 50

7.2.3 Chi phí bảo quản 50

7.2.4 Chi phí vốn vay 51

8. Nhận xét về công tác quản lý dự trữ vật tư ở công ty cơ khí 19-8 . 51

8.1 Những kết quả đạt được . 51

8.2 Những mặt còn tồn tại . 52

CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ TRỮ VẬT TƯ Ở CÔNG TY CƠ KHÍ 19-8 53

I. Biện pháp thứ 1 54

II. Biện pháp thứ 2 63

III. Biện pháp thứ 3 68

KẾT LUẬN CHUNG 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY