Đề tài Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦUPHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BCĐKT VÀ BCKQKD 1I. Những vấn đề chung về BCTC tại các DN 11. Bản chất của BCTC 12. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu vủa BCTC 12.1. Mục đích 12.2. Ý nghĩa 12.3. Yêu cầu 23. Nguyên tắc trình bày thông tin trên BCTC 3II. Khái quát về BCĐKT và BCKQKD 41. BCĐKT 41.1. Mục đích, ý nghĩa của BCĐKT 41.2. Nội dung của BCĐKT 41.3. Kết cấu của BCĐKT 51.4. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCĐKT 61.4.1. Cơ sở số liệu để lập BCĐKT 61.4.2. Phương pháp lập BCĐKT 62. BCKQKD 72.1. Mục đích, ý nghĩa của BCKQKD 72.2. Nội dung của BCKQKD 72.3. Kết cấu của BCKQKD 72.4. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCKQKD 82.4.1. Cơ sở số liệu để lập BCKQKD 82.4.2. Phương pháp lập BCKQKD 8PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCĐKT VÀ BCKQKD CỦA CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG 12I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 121. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của công ty 122. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của công ty 143. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán áp dụng trong công ty 15II. THỰC TRẠNG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCĐKT VÀ BCKQKD Ở CÔNG TY 16PHẦN III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC LẬP BCĐKT VÀ BCKQKD Ở CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG 231. Ưu điểm 232. Nhược điểm 243. Kiến nghị 24KẾT LUẬN

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BCĐKT VÀ BCKQKD 1

I. Những vấn đề chung về BCTC tại các DN 1

1. Bản chất của BCTC 1

2. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu vủa BCTC 1

2.1. Mục đích 1

2.2. Ý nghĩa 1

2.3. Yêu cầu 2

3. Nguyên tắc trình bày thông tin trên BCTC 3

II. Khái quát về BCĐKT và BCKQKD 4

1. BCĐKT 4

1.1. Mục đích, ý nghĩa của BCĐKT 4

1.2. Nội dung của BCĐKT 4

1.3. Kết cấu của BCĐKT 5

1.4. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCĐKT 6

1.4.1. Cơ sở số liệu để lập BCĐKT 6

1.4.2. Phương pháp lập BCĐKT 6

2. BCKQKD 7

2.1. Mục đích, ý nghĩa của BCKQKD 7

2.2. Nội dung của BCKQKD 7

2.3. Kết cấu của BCKQKD 7

2.4. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCKQKD 8

2.4.1. Cơ sở số liệu để lập BCKQKD 8

2.4.2. Phương pháp lập BCKQKD 8

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCĐKT VÀ BCKQKD CỦA CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG 12

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 12

1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của công ty 12

2. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của công ty 14

3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán áp dụng trong công ty 15

II. THỰC TRẠNG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCĐKT VÀ BCKQKD Ở CÔNG TY 16

PHẦN III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC LẬP BCĐKT VÀ BCKQKD Ở CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG 23

1. Ưu điểm 23

2. Nhược điểm 24

3. Kiến nghị 24

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY