Đề tài Nội dung đầu tư phát triển nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU

B. LÝ LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI

I. Khái niệm về

đầu tư phát triển nguồn nhân lực

1. Tìm hiểu về đầu tư phát triển

1.1. Đầu t¬ư

1.2. Đầu tư¬ phát triển

2. Tìm hiểu về nguồn lực con người

2.1. Nguồn lực con người

2.2 Phát triển nguồn nhân lực

3. Đầu tư phát triển nguồn lực con người

II. Đặc điểm của đầu tư phát triển nguồn nhân lực

III. Vai trò của đầu tư phát triển nguồn nhân lực

1.Đối với từng cá nhân trong xã hội

2.Đối với xã hội.

IV. Nội dung đầu tư phát triển nguồn lực

1. Đầu tư giáo dục đào tạo nguồn nhân lực

1.1. Đầu tư cho chương trình giảng dạy

1.2. Đầu tư đội ngũ giáo viên và phương pháp dạy học

1.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục

2. Đầu tư y tế và chăm sóc sức khỏe

2.1. Đầu tư cơ sở vật chất (bệnh viện)

2.2. Đầu tư trang thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe

2.3. Đầu tư cho cán bộ y tế

3. Đầu tư cải thiện môi trường làm việc của người lao động

4. Đầu tư cho tiền lương

V. Mối quan hệ giữa đầu tư phát triển nguồn lực con người với các loại hình đầu tư khác

1. So sánh giữa đầu tư phát triển nguồn nhân lực với các loại hình đầu tư khác

2. Mối quan hệ với các loại hình đầu tư khác

VI. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển nguồn nhân lực

1. Chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khỏe dân cư

2. Chỉ tiêu biểu hiện trình độ văn hóa của người lao động

3. Chỉ tiêu thể hiện chất lượng lao động

4. Một số chỉ tiêu tổng hợp

5. Chỉ tiêu khác

C. Thực trạng đầu tư phát triển nhân lực tại VN hiện nay

I. Đầu tư kế hoạch hóa dân số và đầu tư cho chăm sóc sức khỏe nhân dân

1. Đầu tư cho kế hoạch hóa dân số

2. Đầu tư cho y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

II. Đầu tư cho giáo dục đào tạo

1. Nguồn vốn và quy mô vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

2. Đầu tư cho hệ thống giáo dục.

2.1. Đầu tư giáo dục mầm non.

2.2. Đầu tư giáo dục phổ thông.

2.3. Đầu tư giáo dục bậc đại học, cao đẳng

2.4. Đào tạo cho giáo dục sau đại học

2.5. Đầu tư cho hệ thống dạy nghề

3. Đầu tư tạo việc làm.

3.1 Đầu tư tạo việc làm cho lao động

4. Đầu tư xã hội và xuất khẩu lao động

4.1. Đầu tư toàn xã hội

4.2. Xuất khẩu lao động

5. Đầu tư cải thiện môi trường lao động

5.1. Tiền lương

5.2. Bảo hiểm

5.3. Công đoàn

5.4. Điều kiện làm việc

6. Kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển nguồn nhân lực

2.6.1. Về sức khỏe

2.6.2.Về trình độ văn hóa

2.6.3. Về chuyên môn kỹ thuật

2.6.4. Chỉ số tổng hợp

D. Giải pháp

1.Phát triên nguồn nhân lực theo chiều rộng:

1.1. Thu hút và nâng cao nguồn nhân lực từ nông thôn, vùng núi

1.2. Phát triển cơ sở hạ tầng ,xây dựng thêm nhà máy xí nghiệp :

1.3. Xây dựng môi trường, thực hiện an toàn lao động

2. Phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu

2.1. Tích cực thực hiện đầu tư cho giáo dục đào tạo

2.2. Chuyên môn hóa hệ thống làm việc

2.3. Thực hiện các chính sách thu hút, lôi kéo nhân tài

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY