Đề tài Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

Các ngân hàng nhỏ thường có nguồn vốn thấp, năng lực quản lý cũng như khả năng thẩm định các dự án cho vay còn hạn chế nên thường gây ra các khoản nợ khó đòi. Việc sáp nhập các ngân hàng nhỏ yếu vào các ngân hàng lớn trước hết làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn taị ngân hàng. Sau đó với nguồn vốn lớn, năng lực quản lý, kinh nghiệm và uy tín của mình ngân hàng sẽ có điều kiện áp dụng nhiều biện pháp xử lý và phòng ngừa nợ khó đòi. Sự hình thành ngân hàng lớn sẽ hạn chế rủi ro hệ thống. Sáp nhập ngân hàng nhằm tạo ra những ngân hàng lớn với số vốn điều lệ lớn hơn, mạng lưới rộng hơn, có sức cạnh tranh hơn, làm lành mạnh tình hình tài chính của ngân hàng. Các ngân hàng có quy mô lớn có khả năng chống đỡ rủi ro lớn hơn, xác suất gặp rủi ro ít hơn. Đối với một số ngân hàng mà sau khi áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt ngân hàng Nhà nước cho phép phá sản ngân hàng đồng thời thực hiện một số biện pháp hạn chế rủi ro hệ thống.

Các ngân hàng nhỏ thường có nguồn vốn thấp, năng lực quản lý cũng như khả năng thẩm định các dự án cho vay còn hạn chế nên thường gây ra các khoản nợ khó đòi. Việc sáp nhập các ngân hàng nhỏ yếu vào các ngân hàng lớn trước hết làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn taị ngân hàng. Sau đó với nguồn vốn lớn, năng lực quản lý, kinh nghiệm và uy tín của mình ngân hàng sẽ có điều kiện áp dụng nhiều biện pháp xử lý và phòng ngừa nợ khó đòi. Sự hình thành ngân hàng lớn sẽ hạn chế rủi ro hệ thống.

Sáp nhập ngân hàng nhằm tạo ra những ngân hàng lớn với số vốn điều lệ lớn hơn, mạng lưới rộng hơn, có sức cạnh tranh hơn, làm lành mạnh tình hình tài chính của ngân hàng. Các ngân hàng có quy mô lớn có khả năng chống đỡ rủi ro lớn hơn, xác suất gặp rủi ro ít hơn.

Đối với một số ngân hàng mà sau khi áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt ngân hàng Nhà nước cho phép phá sản ngân hàng đồng thời thực hiện một số biện pháp hạn chế rủi ro hệ thống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY