Đề tài Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

Ngân hàng Nhà nước tổ chức nghiên cứu sự hình thành Tổ chức Bảo hiểm tín dụng để thực hiện bảo hiểm đối với các khoản cấp tín dụng trung dài hạn của các ngân hàng. Tổ chức này có có nhiệm vụ bồi thường cho ngân hàng khi có rủi ro xẩy ra theo quy định. Ngoài ra, nó còn có nhiệm vụ phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức các biện pháp để đề phòng, ngăn chặn, hạn chế các tổn thất xẩy ra đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như an toàn cho các ngân hàng. Tổ chức này sẽ kịp thời bù đắp khi có tổn thất xẩy ra, phát huy được tính cộng đồng, tương trợ giữa các ngân hàng. Tổ chức này không bồi thường hoàn toàn giá trị tổn thất thực tế mà việc bồi thường sẽ theo một tỷ lệ nhất định tuỳ thuộc vào tính chất của từng loại rủi ro và mức bảo hiểm đóng góp.

Các chi nhánh Ngân hàng không phải là pháp nhân nên để đánh giá đúng chất lượng hoạt động của chi nhánh cũng như cả ngân hàng đó cần có sự phối hợp giữa thanh tra ở Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố và ở Ngân hàng Nhà nước. Có như vậy mới xác định được các tỷ lệ an toàn của ngân hàng để xác định được quy mô hoạt động của ngân hàng, phát hiện được các khách hàng vay tại nhiều chi nhánh và rủi ro tín dụng có thể xẩy ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY