Đề tài Những vấn đề kinh tế chủ yếu để phát triển nông nghiệp Đông Mỹ – Thanh Trì - Hà Nội theo hướng kết hợp nông nghiệp với du lich

-Hạ tầng cơ sở chưa có gì, phải đầu tư đồng bộ từ đầu. Có như vậy, mới có thể đáp ứng yêu cầu nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao. Cho nên, với diện tích 60 ha, thực hiện trên cơ sở thuê mướn, nhượng đất đai của hơn 1.400 hộ có diện tích manh mún xen kẽ cho gần 80 hộ nuôi trồng thuỷ sản, bình quân diện tích nuôi trồng thuỷ sản 0,6 ha, được hình thành từ 1 – 2 ao nuôi trồng. Trên bờ ao được trồng cây ăn quả và có một nhà làm kho chứa thức ăn, công cụ để sản xuất và trông nom không quá 30 m2, với kiến trúc đẹp mang tính chất nhà truyền thống, hài hoa cảnh quan với khu du lịch sinh thái. Để phục vụ cho khu nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao cần phải có cơ sở hạ tầng phù hợp cho việc nuôi trồng thuỷ sản theo hướng thâm canh, bán công nghiệp. Trong thời gian tới, dự kiến xây dựng cơ sở hạ tầng sau: Hệ thống cấp nước, hệ thống mương tiêu, tưới, hệ thống giao thông, điện, khu chế biến, cây xanh, nhà điều hành.

-Hạ tầng cơ sở chưa có gì, phải đầu tư đồng bộ từ đầu. Có như vậy, mới có thể đáp ứng yêu cầu nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao.

Cho nên, với diện tích 60 ha, thực hiện trên cơ sở thuê mướn, nhượng đất đai của hơn 1.400 hộ có diện tích manh mún xen kẽ cho gần 80 hộ nuôi trồng thuỷ sản, bình quân diện tích nuôi trồng thuỷ sản 0,6 ha, được hình thành từ 1 – 2 ao nuôi trồng. Trên bờ ao được trồng cây ăn quả và có một nhà làm kho chứa thức ăn, công cụ để sản xuất và trông nom không quá 30 m2, với kiến trúc đẹp mang tính chất nhà truyền thống, hài hoa cảnh quan với khu du lịch sinh thái. Để phục vụ cho khu nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao cần phải có cơ sở hạ tầng phù hợp cho việc nuôi trồng thuỷ sản theo hướng thâm canh, bán công nghiệp. Trong thời gian tới, dự kiến xây dựng cơ sở hạ tầng sau: Hệ thống cấp nước, hệ thống mương tiêu, tưới, hệ thống giao thông, điện, khu chế biến, cây xanh, nhà điều hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY