Đề tài Những vấn đề cơ bản về hạch toán tiêu thụ thành phẩm

MỤC LỤC Trang Phần một. Sự cần thiết của việc hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm 1 Phần hai. Những vấn đề cơ bản về hạch toán tiêu thụ thành phẩm 2 2.1. Một số khái niệm, nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ thành phẩm và nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng ở doanh nghiệp sản xuất 2 2.1.1 Một số khái niệm . 2 2.1.2. Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phầm . 3 2.1.3. Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng . 3 2.2. Tài khoản sử dụng và nội dung hạch toán tiêu thụ thành phẩm 5 2.2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên ở các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ .  5 2.2.1.1. Tài khoản sử dụng. 5 2.2.1.2. Một số hình thức tiêu thụ. 7 a. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp. 7 b. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng. 9 c. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý, ký gửi . 10 d. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp . 13 e. Một số hình thức tiêu thụ khác. 14 2.2.2. Hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp hoặc đối với mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế nhập khẩu. 18 2.2.2.1. Nguyên tắc chung . 18 2.2.2.2. Phương pháp hạch toán . 18 2.2.3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ . 19 2.2.3.1. Tài khoản sử dụng . 19 2.2.3.2. Phương pháp hạch toán . 19 2.2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 21 2.2.4.1. Khái niệm . 21 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng . 21 2.2.4.3. Nội dung tổ chức hạch toán CFBH và CPQLDN được trình bày trên sơ đồ ở trang sau . 22 2.2.5 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 23 2.3. Tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ 24 2.3.1. Các chứng từ thường được sử dụng trong quá trình tiêu thụ làm căn cứ cho ghi sổ kế toán . 24 2.3.2. Các sổ kế toán chuyên dùng . 24 Phần ba. Một số ý kiến về hạch toán tiêu thụ thành phầm . 27 1. Đối với cơ chế quản lý doanh thu và chi phí. . 27 2. Đối với những trường hợp giảm giá hàng bán . 27 3. Về hàng bán đại lý, ký gửi . 28 4. Về xuất hàng cho chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp ở tỉnh khác 28 5. Về tài khoản sử dụng . 28 Kết luận . 30

MỤC LỤC

Trang

Phần một. Sự cần thiết của việc hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm 1

Phần hai. Những vấn đề cơ bản về hạch toán tiêu thụ thành phẩm 2

2.1. Một số khái niệm, nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ thành phẩm và nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng ở doanh nghiệp sản xuất 2

2.1.1 Một số khái niệm . 2

2.1.2. Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phầm . 3

2.1.3. Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng . 3

2.2. Tài khoản sử dụng và nội dung hạch toán tiêu thụ thành phẩm 5

2.2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên ở các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ .

5

2.2.1.1. Tài khoản sử dụng. 5

2.2.1.2. Một số hình thức tiêu thụ. 7

a. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp. 7

b. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng. 9

c. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý, ký gửi . 10

d. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp . 13

e. Một số hình thức tiêu thụ khác. 14

2.2.2. Hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp hoặc đối với mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế nhập khẩu. 18

2.2.2.1. Nguyên tắc chung . 18

2.2.2.2. Phương pháp hạch toán . 18

2.2.3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ . 19

2.2.3.1. Tài khoản sử dụng . 19

2.2.3.2. Phương pháp hạch toán . 19

2.2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 21

2.2.4.1. Khái niệm . 21

2.2.4.2. Tài khoản sử dụng . 21

2.2.4.3. Nội dung tổ chức hạch toán CFBH và CPQLDN được trình bày trên sơ đồ ở trang sau . 22

2.2.5 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 23

2.3. Tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ 24

2.3.1. Các chứng từ thường được sử dụng trong quá trình tiêu thụ làm căn cứ cho ghi sổ kế toán . 24

2.3.2. Các sổ kế toán chuyên dùng . 24

Phần ba. Một số ý kiến về hạch toán tiêu thụ thành phầm . 27

1. Đối với cơ chế quản lý doanh thu và chi phí. . 27

2. Đối với những trường hợp giảm giá hàng bán . 27

3. Về hàng bán đại lý, ký gửi . 28

4. Về xuất hàng cho chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp ở tỉnh khác 28

5. Về tài khoản sử dụng . 28

Kết luận . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY