Đề tài Những giải pháp về chính sách sản phẩm nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu mây tre của công ty Barotex

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG MARKETING 31. Bản chất và vai trò của chính sách sản phẩm trong hoạt động Marketing 31.1.Khái quát về Marketing 31.2.Vai trò và sự cần thiết của chính sách sản phẩm trong hoạt động Marketing 42. Tầm quan trọng của chính sách sản phẩm đối với thị hiếu người tiêu dùng 52.1. Khái niêm thị hiếu nguời tiêu dùng 52.2.Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi mua sắm người tiêu dùng 53. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp Thương mại trong nền kinh tế thị trường. 63.1. Khái niệm về Xuất Khẩu 63.2. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường 8II. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MÂY, TRE TRONG NHỮNG NĂM QUA CỦA CÔNG TY BAROTEX 101. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Barotex 102. Thị trường xuất khẩu Mây tre của Barotex 153. Thực tế xuất khẩu Mây tre của Công ty Barotex trong những năm qua 174. Những ưu điểm và nhược điểm trong chính sách sản phẩm của Công ty Barotex trong hoạt động xuất khẩu 19III. NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MÂY TRE CỦA CÔNG TY BAROTEX 221. Phân loại thị trường để có biện pháp ứng xử cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trên từng đoạn thị trường 222. Nâng cao chất lượng sản phẩm 24KẾT LUẬN 27MỤC LỤC 29

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG MARKETING 3

1. Bản chất và vai trò của chính sách sản phẩm trong hoạt động Marketing 3

1.1.Khái quát về Marketing 3

1.2.Vai trò và sự cần thiết của chính sách sản phẩm trong hoạt động Marketing 4

2. Tầm quan trọng của chính sách sản phẩm đối với thị hiếu người tiêu dùng 5

2.1. Khái niêm thị hiếu nguời tiêu dùng 5

2.2.Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi mua sắm người tiêu dùng 5

3. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp Thương mại trong nền kinh tế thị trường. 6

3.1. Khái niệm về Xuất Khẩu 6

3.2. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường 8

II. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MÂY, TRE TRONG NHỮNG NĂM QUA CỦA CÔNG TY BAROTEX 10

1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Barotex 10

2. Thị trường xuất khẩu Mây tre của Barotex 15

3. Thực tế xuất khẩu Mây tre của Công ty Barotex trong những năm qua 17

4. Những ưu điểm và nhược điểm trong chính sách sản phẩm của Công ty Barotex trong hoạt động xuất khẩu 19

III. NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MÂY TRE CỦA CÔNG TY BAROTEX 22

1. Phân loại thị trường để có biện pháp ứng xử cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trên từng đoạn thị trường 22

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm 24

KẾT LUẬN 27

MỤC LỤC 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY