Đề tài Những giải pháp nhằm thực hiện điều kiện cho vay thế chấp bảo đảm bằng tài sản thế chấp tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Chi nhánh Hà Nội

I. Khái quát cho vay của Ngân hàng thương mại 3

1.Khái niệm và vai trò hoạt động cho vay 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Vai trò 4

2. Phân loại các khoản cho vay 7

2.1. Theo thời hạn cho vay 7

2.2. Theo lĩnh vực đầu tư 8

2.3. Theo mức độ đảm bảo 9

2.4. Theo phương pháp hoàn trả 10

2.5. Theo thành phần kinh tế 10

3. Các hình thức bảo đối vật 11

3.1. Thế chấp tài sản 11

3.1.1. Tài sản được dùng làm thế chấp 11

3.1.2. Tài sản không được dùng làm thế chấp 12

3.2. Cầm cố tài sản 12

3.2.1. Những tài sản được dùng để cầm cố 13

3.2.2. Những tài sản không được dùng để cầm cố 13

3.2.3. Kỹ thuật nghiệp vụ cầm cố 13

4. Ý nghĩa của tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng 14

4.1. Đối với Ngân hàng 14

4.2. Đối với khách hàng 15

II. Nhu cầu vay vốn và các điều kiện vay vốn của Ngân hàng 15

1. Nhu cầu về vốn và vay vốn 15

1.1. Tầm quan trọng về vốn đối với doanh nghiệp 15

1.2. Nhu cầu về vốn của Ngân hàng và vai trò tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp 16

2. Điều kiện vay vốn của Ngân hàng 19

3. Quy định chung về cho vay có tài sản thế chấp 21

4. Định giá và mức cho vay theo tài sản thế chấp 22

4.1. Yêu cầu thế chấp 22

4.2. Định giá tài sản thế chấp 23

4.3. Xác định mức cho vay 24

4.4. Ký kết hợp đồng và quản lý tài sản thế chấp 24

Chương II: Thực trạng vay vốn và đảm bảo điều kiện vay vốn của doanh nghiệp tại Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (Chi nhánh Hà Nội)

I. Khái quát quá trình hình thành và phát triển về Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (chi nhánh Hà nội) 26

1. Hoàn cảnh ra đời và những thuận lợi khó khăn đòi hỏi tập thể ban lãnh đạo NHLD Lào-Việt phải nổ lực vượt qua 26

2. Tình hình kinh doanh trong những thời gian qua 29

2.1. Nguồn vốn huy động 29

2.2. Hoạt động sử dụng vốn 32

II. Thực trạng thế chấp tài sản và xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của Ngân hàng liên doanh Lào-Việt 33

1. Thực trạng thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay 33

2. Quy trình xử lý tài sản thế chấp 40

2.1. Về nguyên tắc xử lý thế chấp tài sản 40

2.2. Về hình thức xử lý thế chấp tài sản 42

III. Đánh giá những mặt đạt được và tồn tại trong hoạt động thế chấp tài sản và xử lý tài sản tại Ngân hàng liên doanh Lào-Việt 44

1. Những mặt đạt được 44

2. Những mặt còn tồn tại 46

Chương III: Giải pháp và kiến nghị về điều kiện vay vốn của Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (Chi nhánh Hà Nội) 53

I. Giải pháp đối với Ngân hàng liên doanh Lào-Việt 53

1. Giải pháp mở rộng tín dụng đảm bảo tài sản thế chấp 53

2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng 56

II. Một số kiến nghị về vấn đề thế chấp tài sản 58

1. Đối với Nhà nước và cơ quan pháp luật 58

1.1. Nhà nước nhanh chóng chấn chỉnh và đồng bộ hoá các bộ luật-văn bản về “Thế chấp và phát mại tài sản ” 58

1.2. Cần có chính sách ưu tiên cho việc xử lý tài sản thế chấp 60

1.3. Cần ban hành quy định cụ thể rõ ràng về các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) 61

2. Đối với Ngân hàng liên doanh Lào-Việt 62

2.1. Ngân hàng liên doanh Lào-Việt nên xây dựng một biểu giá cho phù hợp để làm căn cứ cho cán bộ tín dụng đánh giá 63

2.2. Cụ thể hoá và hướng dẫn các quy chế về bán đấu giá tài sản thế chấp của Ngân hàng 64

2.3. Phân tích và đánh giá chính xác giá trị tài sản thế chấp để đảm bảo an toàn vốn vay 66

2.4. Nên coi thế chấp tài sản là một bộ phận cấu thành nguyên tắc tín

dụng 67

2.5. Phân tích và quản lý rủi ro trong thế chấp tài sản để đảm bảo tín

dụng 68

2.6. Tham gia bảo hiểm tín dụng 69

2.7. Cần chủ trọng hơn nữa trong công tác đào tạo cán bộ tín dụng

Ngân hàng 70

Kết luận 72

Tài liệu tham khảo 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY