Đề tài Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Ninh

PHẦN I: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BHNT BẮC NINH 3

I. Sự ra đời và phát triển của Công ty bảo hiểm 3

II. Cơ cấu tổ chức Công ty BHNT Bắc Ninh 3

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA CÔNG TY BẢO HIỂM 6

I. Tình hình doanh thu kinh doanh bảo hiểm qua các năm 6

II. Tốc độ doanh thu trong giai đoạn 2000- 2001 7

III. Phân tích tình hình biến động chi phí hoạt động kinh doanh của công ty 8

PHẦN III: NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY BHNT BẮC NINH 11

I. Đẩy mạnh việc quản lý và mở rộng mạng lưới đại lý cộng tác viên 11

II. Chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ Công ty, đồng thời giúp đỡ cộng tác viên, cán bộ khai thác trong việc đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ 12

III. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro ban đầu 13

IV. Nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng 14

V. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, vận động mọi người tham gia bảo hiểm 15

VI. Thành lập bộ phận marketing tại Công ty 16

VII. Thực tế triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty BHNT Bắc Ninh 17

1. Tình hình doanh thu doanh nghiệp bảo hiểm qua các năm 17

2. Tốc độ doanh thu trong giai đoạn 2000-2001 19

3. Phân tích tình hình biến động chi phí hoạt động kinh doanh của công ty

4. Phân tích kết quả khai thác sản phẩm BHNT 21

PHẦN IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 25

I. Đẩy mạnh việc quản lý và mở rộng mạng lưới đại lý cộng tác viên. 26

II. Chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ Công ty, đồng thời giúp đỡ cộng tác viên, cán bộ khai thác trong việc đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. 27

III. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro ban đầu 28

IV. Nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng 30

V. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, vận động mọi người tham gia bảo hiểm 31

IV. Thành lập bộ phận marketing tại công ty 32

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY