Đề tài Những giải pháp cơ bản đảm bảo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội

MỤC LỤC Mở bàiChươngI: Những vấn đề lý luận chung về đầu tưI.Đầu tư1.Khái niệm đầu tư:2.Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển:3.Nguồn vốn đầu tư:4.Nội dung của vốn đầu tư:II. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong đầu tư:1. Khái niệm và đặc điểm của FDI:2.Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):3.Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài:Chương II:Thực trạng đầu tư trực tiếp ước ngoài tại Việt NamI. Kết quả huy động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1988 - 20011. Kết quả huy động FDI chung:2. Kết quả huy động FDI theo ngành:3. Kết quả huy động GDP theo vùng:4. Kết quả huy động FDI theo địa phương:5. Kết quả huy động FDI theo đối tác đầu tư nước ngoài:6. Kết quả huy động theo hình thức đầu tư:II. Những mặt mạnh trong việc huy động FDI vào Việt Nam trong thời gian qua.1. Kinh tế chính trị ổn định:2. Luật đầu tư nước ngoài ngày càng hoàn thiện:3. Môi trường đối với đầu tư nước ngoài ngày càng thông thoáng:4. Có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú.5. Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ và có thị trường tương đối lớn.III. Những hạn chế trong việc huy động FDI vào Việt Nam trong thời gian qua.1. Hệ thống luật pháp:2. Chính sách với đầu tư nước ngoài:3. Hạn chế thủ tục hành chính.4. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém.5. Hạn chế trong việc xúc tiến, chuẩn bị và triển khai thực hiện FDI.Chương III: Những giải pháp cơ bản đảm bảo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2005I. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 - 2005.1. Mục tiêu tổng quát kế hoạch 5 năm 2001 - 20052. Các chỉ tiêu kinh tế.3. Vốn đầu tư cần thiết để thực hiện các chỉ tiêu.II. Những giải pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2005 từ phía Nhà nước1. Hoàn thiện pháp luật về đầu tư.2. Xây dựng hoàn thiện môi trường đầu tư:3. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và chuẩn bị khai thác các dự án đầu tư.4. Thực hiện chiến lược khuyến khích đầu tư. 5. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài.III. Những giải pháp cơ bản đảm bảo vôn FDI cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2005 từ phía các doanh nghiệp .1. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý của đối tác doanh nghiệp Việt Nam.2. Đảm bảo vốn đối ứng.Kết luận

MỤC LỤC

Mở bài

ChươngI: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư

I.Đầu tư

1.Khái niệm đầu tư:

2.Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển:

3.Nguồn vốn đầu tư:

4.Nội dung của vốn đầu tư:

II. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong đầu tư:

1. Khái niệm và đặc điểm của FDI:

2.Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

3.Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài:

Chương II:Thực trạng đầu tư trực tiếp ước ngoài tại Việt Nam

I. Kết quả huy động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1988 - 2001

1. Kết quả huy động FDI chung:

2. Kết quả huy động FDI theo ngành:

3. Kết quả huy động GDP theo vùng:

4. Kết quả huy động FDI theo địa phương:

5. Kết quả huy động FDI theo đối tác đầu tư nước ngoài:

6. Kết quả huy động theo hình thức đầu tư:

II. Những mặt mạnh trong việc huy động FDI vào Việt Nam trong thời gian qua.

1. Kinh tế chính trị ổn định:

2. Luật đầu tư nước ngoài ngày càng hoàn thiện:

3. Môi trường đối với đầu tư nước ngoài ngày càng thông thoáng:

4. Có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú.

5. Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ và có thị trường tương đối lớn.

III. Những hạn chế trong việc huy động FDI vào Việt Nam trong thời gian qua.

1. Hệ thống luật pháp:

2. Chính sách với đầu tư nước ngoài:

3. Hạn chế thủ tục hành chính.

4. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém.

5. Hạn chế trong việc xúc tiến, chuẩn bị và triển khai thực hiện FDI.

Chương III: Những giải pháp cơ bản đảm bảo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2005

I. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 - 2005.

1. Mục tiêu tổng quát kế hoạch 5 năm 2001 - 2005

2. Các chỉ tiêu kinh tế.

3. Vốn đầu tư cần thiết để thực hiện các chỉ tiêu.

II. Những giải pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2005 từ phía Nhà nước

1. Hoàn thiện pháp luật về đầu tư.

2. Xây dựng hoàn thiện môi trường đầu tư:

3. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và chuẩn bị khai thác các dự án đầu tư.

4. Thực hiện chiến lược khuyến khích đầu tư.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài.

III. Những giải pháp cơ bản đảm bảo vôn FDI cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2005 từ phía các doanh nghiệp .

1. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý của đối tác doanh nghiệp Việt Nam.

2. Đảm bảo vốn đối ứng.

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY