Đề tài Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam

-Lịch sử hình thành và phát triển của EU + Tổ chức tiên thần hình thành nên EU ngày này là liên minh than thép của CA ( 1951) , năm 1957 theo hình thức của hiệp ước Roma thì đã quyết định thành lập cộng đồng kinh tế chuâu Âu (EEC) với 6 nước thành viên lần đầu tiên khi được thành lập và nó bao gồm : Đức, Pháp , Ý, Bỉ, Luxămbua và HàLan. + Mục tiêu của tổ chức này là tiến tới xây dựng một thị trường thống nhất cho phép các quốc gia thành viên được tự do di chuyển hàng hoá , vốn và sức lao động ra nước ngoài hay là thu nguồn vào hoạt động ở trong nước. Năm 1992 các nước thuộc cộng đồng kinh tế châu Âu đã hoàn thành một cách đầy đủ mục tiêu xây dựng một thị trường chung trong lĩnh vực thương mại, đầu tư , di chuyển sức lao động . Trong đó , các nước này đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng một biểu thuế quan chung thống nhất với các nước bên ngoài khói .1/1993 EEC được đổi tên sang liên minh châu Âu ( EU ) , mục tiêu là phát triển , xây dựng để trở thành một liên minh kinh tế và tiền tệ từng bước ổn định và xoá bỏ ranh giới giữa các quốc gia thành viên trước hết về mặt kinh tế . .Năm 1995 liên minh châu Âu gồm có 15 thành viên nữa , trong đó đã cộng thêm 9 quốc gia mới thêm vào nữa , thành viên mới này cũng là những nước ở Tây Âu như : Áo , Tây Bán Nha, Bồ Đảo Nha , Ailen, Phần Lan , Đan Mạch,Hy Lạp, Anh, Thuỷ Điển .

-Lịch sử hình thành và phát triển của EU

+ Tổ chức tiên thần hình thành nên EU ngày này là liên minh than thép của CA ( 1951) , năm 1957 theo hình thức của hiệp ước Roma thì đã quyết định thành lập cộng đồng kinh tế chuâu Âu (EEC) với 6 nước thành viên lần đầu tiên khi được thành lập và nó bao gồm : Đức, Pháp , Ý, Bỉ, Luxămbua và HàLan.

+ Mục tiêu của tổ chức này là tiến tới xây dựng một thị trường thống nhất cho phép các quốc gia thành viên được tự do di chuyển hàng hoá , vốn và sức lao động ra nước ngoài hay là thu nguồn vào hoạt động ở trong nước.

Năm 1992 các nước thuộc cộng đồng kinh tế châu Âu đã hoàn thành một cách đầy đủ mục tiêu xây dựng một thị trường chung trong lĩnh vực thương mại, đầu tư , di chuyển sức lao động . Trong đó , các nước này đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng một biểu thuế quan chung thống nhất với các nước bên ngoài khói

.1/1993 EEC được đổi tên sang liên minh châu Âu ( EU ) , mục tiêu là phát triển , xây dựng để trở thành một liên minh kinh tế và tiền tệ từng bước ổn định và xoá bỏ ranh giới giữa các quốc gia thành viên trước hết về mặt kinh tế .

.Năm 1995 liên minh châu Âu gồm có 15 thành viên nữa , trong đó đã cộng thêm 9 quốc gia mới thêm vào nữa , thành viên mới này cũng là những nước ở Tây Âu như : Áo , Tây Bán Nha, Bồ Đảo Nha , Ailen, Phần Lan , Đan Mạch,Hy Lạp, Anh, Thuỷ Điển .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY