Đề tài Những cái nhìn đầu tiên về Thị trường chứng khoán

Mục lụcTrangMục lục 3Lời nói đầu 5Chương I. 6Định nghĩa TTCK và Chứng khoán 71. Vài nét về sự ra đời và phát triển của TTCK 2. Định nghĩa về TTCK 83. Định nghĩa về Chứng khoán 9Chương II. Chức năng của TTCK 11I. TTCK và hệ thống tài chínhII. TTCK và tài chính của các DN 121. TTCK và tài chính của các DN có giá trị và không có giá trị và không có giá tri trên TTCK 2. Tài trợ các DN qua TTCK 3. Phát hành và trao đổi CK 134. Những lợi ích và bất lợi khi ra nhập TTCKư 14III. TTCK và tài chính Nhà nước 161. Sử dụng thường xuyên2. Sử dụng bất thường 17IV. TTCK và tài chính của các hộ gia đình 181. TTCK và tiền tiết kiệm2. Mục tiêu của đơn vị mua CK 193. Trực tiếp hoặc gián tiếp mua CK trên TTCK 20V. TTCK và các cơ quan đầu tư chuyên môn (công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí.) 211. TTCK và giá một công ty có bảng giá2. TTCK phản ánh tình trạng chính trị và kinh tế vĩ mô 22Chương III.Cơ chế TTCK 23I. Những chứng thư chính trên TTCK1. Cổ phiếu2. Trái phiếu 25II. Các nhân tố của giá cả trên TTCK 271. Giá cổ phiếu2. Các chỉ số chính của TTCK3. Giá trái phiếu 28Chương IV Một TTCK tại Việt Nam 291. Nguyên tắc hoạt động của các quỹ đầu tư2. Việt nam growth - các tác nhân 3. TTCK tại Việt nam - điều kiện 31Chương V 33Kết luận1. Những khó khăn2. Những thuận lợi 35Tài liệu tham khảo 37

Mục lục

Trang

Mục lục 3

Lời nói đầu 5

Chương I. 6

Định nghĩa TTCK và Chứng khoán 7

1. Vài nét về sự ra đời và phát triển của TTCK

2. Định nghĩa về TTCK 8

3. Định nghĩa về Chứng khoán 9

Chương II.

Chức năng của TTCK 11

I. TTCK và hệ thống tài chính

II. TTCK và tài chính của các DN 12

1. TTCK và tài chính của các DN có giá trị và

không có giá trị và không có giá tri trên TTCK

2. Tài trợ các DN qua TTCK

3. Phát hành và trao đổi CK 13

4. Những lợi ích và bất lợi khi ra nhập TTCKư 14

III. TTCK và tài chính Nhà nước 16

1. Sử dụng thường xuyên

2. Sử dụng bất thường 17

IV. TTCK và tài chính của các hộ gia đình 18

1. TTCK và tiền tiết kiệm

2. Mục tiêu của đơn vị mua CK 19

3. Trực tiếp hoặc gián tiếp mua CK trên TTCK 20

V. TTCK và các cơ quan đầu tư chuyên môn

(công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí.) 21

1. TTCK và giá một công ty có bảng giá

2. TTCK phản ánh tình trạng chính trị và kinh tế

vĩ mô 22

Chương III.

Cơ chế TTCK 23

I. Những chứng thư chính trên TTCK

1. Cổ phiếu

2. Trái phiếu 25

II. Các nhân tố của giá cả trên TTCK 27

1. Giá cổ phiếu

2. Các chỉ số chính của TTCK

3. Giá trái phiếu 28

Chương IV

Một TTCK tại Việt Nam 29

1. Nguyên tắc hoạt động của các quỹ đầu tư

2. Việt nam growth - các tác nhân

3. TTCK tại Việt nam - điều kiện 31

Chương V 33

Kết luận

1. Những khó khăn

2. Những thuận lợi 35

Tài liệu tham khảo 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY