Đề tài Những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đến năm 2010

DANH MỤC CÁC BẢNG.2

LỜI MỞ ĐẦU.3

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU.5

I. Khái niệm và các hình thức xuất khẩu chủ yếu. .5

1.1 Khái niệm .5

1.2 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu .6

1.2.1Xuất khẩu trực tiếp 6

1.2.2 Xuất khẩu gián tiếp 7

1.2.3 Xuất khẩu tại chỗ 7

1.2.4 Gia công quốc tế 8

1.2.5 Buôn bán đối lưu 8

1.2.6 Xuất khẩu theo nghị định thư (xuất khẩu trả nợ) 9

II. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đến nền kinh tế quốc dân .9

2.1 Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế quốc dân. 9

2.2 Xuất khẩu góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 10

2.3 Xuất khẩu góp phần giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân 11

III. Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu.11

3.1 Điều tra, nghiên cứu thị trường xuất khẩu: 11

3.1.1 Điều tra tìm hiểu thông tin 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY