Đề tài Nhập siêu Việt Nam- Thực trạng nguyên nhân và giải pháp

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHẬP SIÊU1. Nhập siêu và các khái niệm liên quan 42. Các yếu tố tác động đến nhập siêu 5a) Tác động của tỷ giá hối đoái 5b) Tác động của việc thay đổi thu nhập ở nước xuất khẩu và nước nhập khẩu 7c) Cơ cấu và chu kỳ kinh tế 7d) Sự mất cân đối giữa tổng đầu tư và tiết kiệm 8e) Các biện pháp bảo hộ mậu dịch 93. Tác động của nhập siêu đến nền kinh tế 9a) Các tác động tích cực 10b) Những rủi ro do nhập siêu 10CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM1. Đánh giá chung 132. Tình hình xuất khẩu 14a. Quy mô, tốc độ 14b. Các mặt hàng và thị trường xuất khẩu chủ yếu 143. Tình hình nhập khẩu: 21a. Quy mô, tốc độ 21b. Cơ cấu mặt hàng và thị trường nhập khẩu chủ yếu 21CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH NHẬP SIÊU VIỆT NAM1. Thực trạng nhập siêu Việt Nam giai đoạn 1990- nay 262. Mặt hàng nhập siêu 283. Thị trường nhập siêu 314. Các nhận định về nhập siêu 33a) Tình hình nhập siêu 33b) Mặt hàng nhập siêu 34c) Vấn nạn nhập siêu từ Trung Quốc 355. Nguyên nhân nhập siêu 38a) Nhà nước 38b) Doanh nghiệp 41c) Người dân 44CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP1. Giải pháp Nhà nước, Bộ, Ngành 47a) Giải pháp giai đoạn năm 2007- 2008 47b) Giải pháp giai đoạn năm 2009- 2010 48c) Giải pháp 2011 522. Giải pháp, nhận định chuyên gia 583. Các đề xuất giải pháp của nhóm 68A. Các giải pháp ngắn hạn 68a) Cơ quan nhà nước 68b) Doanh nghiệp 69B. Các giải pháp dài hạn 69a) Tái cơ cấu nền kinh tế 69b) Tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 71c) Gia tăng giá trị mặt hàng xuất khẩu 72d) Xuất khẩu bằng giá CIF, nhập khẩu bằng giá FOB 72e) Phát triển du lịch – ngành “xuất khẩu tại chỗ”: 75f) Thu hút kiều hối 80g) Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 82TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 Tiếng Anh 86 Tiếng Việt 87

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHẬP SIÊU

1. Nhập siêu và các khái niệm liên quan 4

2. Các yếu tố tác động đến nhập siêu 5

a) Tác động của tỷ giá hối đoái 5

b) Tác động của việc thay đổi thu nhập ở nước xuất khẩu và nước nhập khẩu 7

c) Cơ cấu và chu kỳ kinh tế 7

d) Sự mất cân đối giữa tổng đầu tư và tiết kiệm 8

e) Các biện pháp bảo hộ mậu dịch 9

3. Tác động của nhập siêu đến nền kinh tế 9

a) Các tác động tích cực 10

b) Những rủi ro do nhập siêu 10

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

1. Đánh giá chung 13

2. Tình hình xuất khẩu 14

a. Quy mô, tốc độ 14

b. Các mặt hàng và thị trường xuất khẩu chủ yếu 14

3. Tình hình nhập khẩu: 21

a. Quy mô, tốc độ 21

b. Cơ cấu mặt hàng và thị trường nhập khẩu chủ yếu 21

CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH NHẬP SIÊU VIỆT NAM

1. Thực trạng nhập siêu Việt Nam giai đoạn 1990- nay 26

2. Mặt hàng nhập siêu 28

3. Thị trường nhập siêu 31

4. Các nhận định về nhập siêu 33

a) Tình hình nhập siêu 33

b) Mặt hàng nhập siêu 34

c) Vấn nạn nhập siêu từ Trung Quốc 35

5. Nguyên nhân nhập siêu 38

a) Nhà nước 38

b) Doanh nghiệp 41

c) Người dân 44

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP

1. Giải pháp Nhà nước, Bộ, Ngành 47

a) Giải pháp giai đoạn năm 2007- 2008 47

b) Giải pháp giai đoạn năm 2009- 2010 48

c) Giải pháp 2011 52

2. Giải pháp, nhận định chuyên gia 58

3. Các đề xuất giải pháp của nhóm 68

A. Các giải pháp ngắn hạn 68

a) Cơ quan nhà nước 68

b) Doanh nghiệp 69

B. Các giải pháp dài hạn 69

a) Tái cơ cấu nền kinh tế 69

b) Tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 71

c) Gia tăng giá trị mặt hàng xuất khẩu 72

d) Xuất khẩu bằng giá CIF, nhập khẩu bằng giá FOB 72

e) Phát triển du lịch – ngành “xuất khẩu tại chỗ”: 75

f) Thu hút kiều hối 80

g) Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

 Tiếng Anh 86

 Tiếng Việt 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY