Đề tài Nhân tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

LỜI NÓI ĐẦU - 1 -

CHƯƠNG I- 2 -: VAI TRÒ TRUNG TÂM CỦA CON NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. - 2 -

1. Những quan niệm sai lầm về vai trò của con người trong hoạt động của doanh nghiệp trước đổi mới. - 2 -

2. Đổi mới quan niệm về vai trò của con người trong hoạt động của doanh nghiệp. - 3 -

CHƯƠNG II: THỰC TIỄN VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI MỚI VỀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. - 7 -

1. Sự quan tâm đến yếu tố con người trong doanh nghiệp từ phía doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của nhà nước. - 7 -

2. Đánh giá. - 9 -

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỌNG NHẰM THÚC ĐẨY TÍNH TÍCH CỰC CỦA CON NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY. - 10 -

1. Các cấp quản lý cần thường xuyên, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người lao động. - 10 -

2. Không ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. - 10 -

3. Cần có quy định thống nhất về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. - 10 -

4. Nghiêm cấm các hành vi sai trái ảnh hưởng đến doanh nghiệp. - 11 -

5. Tăng cường vai trò của công đoàn trong các doanh nghiệp. - 11 -

KẾT LUẬN - 12 -

TÀI LIỆU THAM KHẢO - 13 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY