Đề tài Nhà làm việc công ty tư vấn bất động sản Hà Nội

+Nước cứu hoả: Với quy mô công trường nhỏ, tính cho khu nhà tạm có bậc

chịu lửa dễ cháy, diện tích bé hơn 3000m2

Q3 10 (l/s).

+n-ớc dùng cho sinh hoạt ở khu lán trại:

Q4 =

24.3600

M .C.Kg.Kng

(l/s).

M:dân số ở khu lán trại

C:l-ợng n-ớc tiêu chuẩn dùng cho 1 ng-ời ở khu lán trại(30~50 l/ng-ời)

Q4 =

24.3600

227.30.1,2.1,2

= 0,1135 (l/s).

L-u l-ợng n-ớc tổng cộng cần cấp cho công tr-ờng xác định nh- sau:

Ta có: Q = Q1 + Q2 = 0,0208+0,3125=0,33 (l/s) < Q3=10 (l/s).

Do đó:QT = Q1 + Q2+ 0,5Q3+Q4

0,0208+0,3125+0,5.0,1135+10=10,38 (l/s).

Vậy: QT =10,38 (l/s).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY