Đề tài Nhà điều hành và nhà nghỉ công ty Vonfram Á châu Việt Nam

Khối l-ợng xi măng dự trữ:

Xi măng dùng cho việc trộn vữa xây và trát (vì bê tông cột, dầm, sàn đổ bằng bê

tông th-ơng phẩm).

Khối l-ợng t-ờng xây một tầng lớn nhất là : 138 (m3).

Khối l-ợng vữa xây là : 138.0,3 = 41,4 (m3).

Khối l-ợng vữa xây trong một ngày là : 41,4/8= 5,2 (m3).

L-ợng xi măng cần dùng là: G = 5,2xg = 5,2x200 = 1040,1.kG=1,04 tấn.

Trong đó: g=200 kG/m3 vữa là l-ợng xi măng cho 1m3 vữa .

Thời gian thi công là T= 2 ngày cho một phân đoạn, xi măng đ-ợc cấp 1 lần và dự

trữ trong 2 ngày.Vậy khối l-ợng cần dự trữ xi măng ở kho là D= 1,56 tấn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY