Đề tài Ngyên cứu điều kiện để phát triển bền vững du lịch Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại và tương lai sau này

Mục lục

Phần 1: Lời mở đầu 2

Phần 2: Nội dung chính 3

Chương 1: Cơ sở lý luận 3

1 .Các điều kiện về tài nguyên du lịch 3

1.1 Tài nguyên thiên nhiên: 3

1.2 Tài nguyên nhân văn 4

2. Điều kiện về sự sẵn sàng phục vụ khách du lịch: 4

3. Những tiêu chí, điều kiện để có thể phát triển du lịch bền vững: 4

Chương 2:Thực trạng phát triển du lịch bền vững ở vịnh Hạ Long. 6

1. Khái quát chung về Hạ Long: 6

2. Thực trạng các điều kiện đặc trưng để phát triển bền vững du lịch Hạ Long: 8

2.2.Tài nguyên nhân văn: 20

2.3.Thực trạng về điều kiện sẵn sàng phục vụ khách du lịch: 26

2.4.Thực về điều kiện kinh tế và cơ sở hạ tầng: 28

3.Giải pháp phát triển du lịch bền vững vịnh Hạ Long và định hướng phát triển trong tương lai 30

Phần 3: Kết Luận 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY