Đề tài Nghiên cứu về các liên tưởng thương hiệu đối với Ninomaxx của sinh viên Đại học Kinh tế Huế

MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ. 31. Lý do chọn đề tài 32. Mục tiêu nghiên cứu 53. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 64. Phương pháp nghiên cứu 6PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu 71.1. Cơ sở lí luận 71.1.1. Khái niệm về thương hiệu 71.1.2. Tài sản thương hiệu 81.1.2.1. Khái niệm 81.1.2.2. Thành phần 91.1.3. Sự liên tưởng thương hiệu 91.1.3.1 Khái niệm 91.1.4. Ý nghĩa của một thương hiệu mạnh 101.1.4.1 Bảy yếu tố của một thương hiệu mạnh 101.2. Cơ sở thực tiễn 14Chương 2: Nghiên cứu về các liên tưởng thương hiệu đối với nhãn hiệu thời trang Ninomaxx của SV ĐH Kinh Tế Huế 162.1. Giới thiệu về công ty Ninomaxx 162.1.4. Hoạt động truyền thông thương hiệu 222.2. Nghiên cứu về các liên tưởng thương hiệu đối với nhãn hiệu thời trang Ninomaxx của SV ĐH Kinh Tế Huế 262.2.1. Đặc điểm khách hàng được điều tra 262.2.1.1 Đặc điểm về giới tính 262.2.1.3 Đánh giá yếu tố nhận biết thương hiệu Nino Maxx 292.2.2. Mức độ nhận biết thương hiệu Ninomaxx 35Chương 3: Định hướng và giải pháp. 423.1. Định hướng 423.2. Giải pháp 43PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 44

MỤC LỤC

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ. 3

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Mục tiêu nghiên cứu 5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

4. Phương pháp nghiên cứu 6

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu 7

1.1. Cơ sở lí luận 7

1.1.1. Khái niệm về thương hiệu 7

1.1.2. Tài sản thương hiệu 8

1.1.2.1. Khái niệm 8

1.1.2.2. Thành phần 9

1.1.3. Sự liên tưởng thương hiệu 9

1.1.3.1 Khái niệm 9

1.1.4. Ý nghĩa của một thương hiệu mạnh 10

1.1.4.1 Bảy yếu tố của một thương hiệu mạnh 10

1.2. Cơ sở thực tiễn 14

Chương 2: Nghiên cứu về các liên tưởng thương hiệu đối với nhãn hiệu thời trang Ninomaxx của SV ĐH Kinh Tế Huế 16

2.1. Giới thiệu về công ty Ninomaxx 16

2.1.4. Hoạt động truyền thông thương hiệu 22

2.2. Nghiên cứu về các liên tưởng thương hiệu đối với nhãn hiệu thời trang Ninomaxx của SV ĐH Kinh Tế Huế 26

2.2.1. Đặc điểm khách hàng được điều tra 26

2.2.1.1 Đặc điểm về giới tính 26

2.2.1.3 Đánh giá yếu tố nhận biết thương hiệu Nino Maxx 29

2.2.2. Mức độ nhận biết thương hiệu Ninomaxx 35

Chương 3: Định hướng và giải pháp. 42

3.1. Định hướng 42

3.2. Giải pháp 43

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY