Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tối ưu hóa vào thiết kế nhà ở cho người thu nhập thấp

MỤC LỤC

DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH.iii

MỤC LỤC. 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU . 3

DANH MỤC HÌNH ẢNH . 3

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 5

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 10

CHƯƠNG 1: Mở đầu . 1

1.1 Đặt vấn đề, sự cần thiết và ý nghĩa của đề tài . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3 Đối tượng nghiên cứu . 2

1.4 Giới hạn đề tài. 2

CHƯƠNG 2: Tổng quan về các phương pháp thiết kế nhà ở dành cho

người thu nhập thấp. 3

2.1 Vấn đề nhà ở xã hội ở các nước phát triển. 3

2.2 Vấn đề nhà ở xã hội tại các nước đang phát triển và ở Việt

Nam. 3

2.3 Các phương pháp thiết kế và các nghiên cứu liên quan đến đề

tài trên bình diện quốc tế. 3

2.4 Phương pháp thiết kế và các nghiên cứu liên quan trong nước 4

2.5 Các cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu đề tài . 4

CHƯƠNG 3: Phương pháp nghiên cứu và cách thức giải quyết vấnđề . 5

3.1 Phương pháp nghiên cứu. 5

3.1.1 Cách tiếp cận. 5

3.1.2 Phương pháp nghiên cứu . 5

3.1.3 Phương pháp tối ưu hóa dựa trên mô phỏng. 63.2 Chi tiết quy trình khảo sát, quan trắc hiện trường. 6

3.2.1 Xác định đối tượng khảo sát . 6

3.2.2 Phương pháp khảo sát. 7

3.3 Chi tiết quá trình mô hình hóa công trình trên máy tính và cân

chỉnh mô hình. 8

3.3.1 Đánh giá mức độ hoàn thiện của mô hình trên máy tính so

với công trình thực tế. 8

3.3.2 Mức hiệu năng cơ sở và giá thành của căn hộ tham chiếu 9

3.4 Chi tiết quy trình tối ưu hóa mô hình thiết kế . 10

3.4.1 Lựa chọn phương pháp tối ưu hóa hiệu quả nhất. 10

3.4.2 Xây dựng công cụ hỗ trợ việc tích hợp thiết kế có tối ưuhóa. 10

3.4.3 Vận hành thử phương pháp tối ưu hóa dựa trên mô phỏng11

CHƯƠNG 4: Kết quả nghiên cứu và xây dựng Quy trình thiết kế mới12

4.1 Kết quả khảo sát và quan trắc . 12

4.1.1 Các cơ sở đánh giá chất lượng môi trường quan trắc được12

4.1.2 Kết luận sơ bộ trên kết quả quan trắc môi trường. 13

4.2 Kết quả tối ưu hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY