Đề tài Nghiên cứu triển khai công nghệ sản xuất formalin trong nước là rất cần thiết

Phần mở đầu 5

Phần I : Tổng quan lý thuyết 7

Chương I : Giới thiệu chung về nguyên liệu và sản phẩm của quá trình sản xuất formaldehit . 7

I. Các tính chất của nguyên liệu. 7

A. OXI 7

1. Tính chất vật lí 7

2. Tính chất hoá học 8

3. ứng dụng của oxi 10

B. Metanol 10

1. Giới thiệu chung 10

2. Tính chất vật lí 10

3. Tính chất hoá học 11

4. Tiêu chuẩn nguyên liệu để sản xuất formalin trên xúc tác oxit 12

5. ứng dụng của metanol 13

II. Các tính chất của formaldehit 14

1. Tính chất vật lí 15

2. Tính chất hóa học 18

3. Chỉ tiêu formalin thương phẩm 21

4. ứng dụng của formalin 22

chương ii: các phương pháp công nghệ sản xuất Formalin 23

I. Sản xuất formaldehit bằng cách oxi hoá trực tiếp metan, hydrocacbon cao 24

1. Phương pháp oxi hoá trực tiếp metan 24

2. Phương pháp oxi hoá hydrocacbon cao 24

3. Quá trình sản xuất formaldehit bằng phương pháp dehydro hoá và

oxy hoá đồng thời metanol 26

II. Quá trình sản xuất formalin từ oxi hoá metanol 27

1. Hệ xúc tác kim loại và quá trình sản xuất formalin dùng xúc tác bạc 30

a. Công nghệ sản xuất formalin theo công nghệ BASF 30

b. Công nghê chuyển hoá không hoàn toàn và chưng thu hồi metanol

2. Công nghệ sản xuất formalin dùng xúc tác oxit 35

a. Sơ đồ dây chuyền sản xuất formalin theo phương pháp Formox 37

b. Công nghệ sản xuất formalin của viện nghiên cứu Nôvoxibiếc 39

c. Công nghệ Haldor Topsoe A/S và Nippon chemical Co.Ltd sản

xuất dung dịhc formaldehit (AF) hay Ure formaldehit (UFC) 41

III. So sánh kinh tế và lựa chọn phương pháp công nghệ thích hợp cho dây chuyền sản xuất formalin 106000 tấn/năm 42

1. So sánh các quá trình 42

2. Lựa chọn sơ đồ công nghệ 44

IV. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất formalin trên xúc tác oxit Fe-Mo năng suất 106.000 tấn/năm 45

V. Giới thiệu thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ sản xuất formalin dùng xúc tác oxit 46

VI. Động học và cơ chế phản ứng oxi hoá metanol trên xúc tác oxit công nghiệp. 48

chươngIII: Các phương pháp chế tạo xúCtác oxiT công nghiệp . . 52

1. phương pháp kết tủa . 52

2. Phương pháp trộn dung dịch sau đó cô đặc 52

3. Phương pháp tẩm .52

4. Phương pháp trộn khô . 52

phần ii: tính toán công nghệ thiết kế phân xưởng sản xuất formaldehit trên xúc tác oxit năng suất 106.000 tấn/năM 53

i. các số liệu 53

II. Cân bằng vật chất 53

1. Cân bằng vật chất cho toàn phân xưởng 56

2. Cân bằng vật chất cho từng thiết bị 57

a. Tính cân bằng vật chất cho thiết bị phản ứng 57

b. Tính cân bằng vật chất cho tháp hấp thụ sản phẩm 58

c. Tính cân bằng vật chất cho thiết bị đun nóng không khí 60

d. Tính cân bằng vật chất cho thiết bị bay hơi metanol

III. Tính cân bằng nhiệt lượng 61

1. Tính cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị bay hơi metanol 61

2. Tính cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị phản ứng 67

3. Tính cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị đun nóng không khí 70

4. Tính cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị hấp thụ sản phẩm 71

IV.TíNH THIếT Bị PHảN ứNG. 78

1. tính đường kính của thiết bị phản ứng 79

2. tính đường kính ống dẫn nguyên liệu vào 80

3. Tính đường kính ống dẫn sản phẩm ra 81

4. Tính đáy và nắp 83

5. Tính chiều cao của thiết bị 83

6. Tính lượng xúc tác cần nạp 84

7. Tính chiều dày thiết bị 84

PHầN III. THIếT Kế XÂY DựNG 87

i. chọn địa điểm xây dựng 87

1. Về quy hoạch 87

2. Về điều kiện tổ chức sản xuất 87

3. Về điều kiện hạ tầng kỷ thuật 87

4. Về điều kiện xây lắp nhà xưởng 88

5. Các yêu cầu về địa hình xây dựng 88

6. Các yêu cầu về môi trường và vệ sinh công nghiệp 88

II. giải pháp thiết kế xây dựng 89

1. Yêu cầu tổng thể mặt bằng 89

2. Nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 90

3. Các hạng mục công trình trong phân xưởng sản xuất formalin 91

4. Mặt bằng nhà máy 93

5. Mặt cắt nhà máy 94

phần IV. An toàn lao động và môi trường 95

I. An toàn lao động 95

1. Mục đích 95

2. Công tác an toàn lao động 95

3. Công tác vệ sinh trong lao động 96

4. Yêu cầu về chiếu sáng tự nhiên 97

5. Các biện pháp chiếu sáng tự nhiên 97

II. Môi trường 97

Phầnv: tính toán kinh tế 99

I. Mục đích và nhiệm vụ của tính toán kinh tế 99

II. Nội dung tính toán kinh tế 99

1. Chế độ làm việc của phân xưởng 99

2. Nhu cầu về nguyên vật liệu và năng lượng 99

3. Vốn đầu tư cố định 101

4. Nhu cầu về lao động 103

5. Quỹ lương công nhân làm việc trong phân xưởng 103

6. Tính khấu hao 104

7. Các chi phí khác 105

8. Xác định kết quả 106

9. Lợi nhuận 106

10. Đánh giá kết quả 106

Kết luận 108

Tài liệu tham khảo 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY