Đề tài Nghiên cứu tính chất lý hóa đất và một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan Phủ Quỳ - Nghệ An

2.3.3 Phương pháp nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh cam.

- Thời gian nghiên cứu 2007 - 2009

- ðịa ñiểm nghiên cứu: Các thí nghiệm ñồng ruộng (TNðR) ñược bố trí trên

ñất ñỏ bazan tại Phủ Quỳ, Nghệ An. Thí nghiệm bố trí trên vườn cam thời kỳ kinh

doanh 6 năm tuổi. Mật ñộ trồng 800 cây/ha.

- Phương pháp bố trí thí nghiệm theo kiểu ô khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, nhắc

lại 3 lần (Phạm Chí Thành, 1998 [65]). Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 50m2 (4 cây/ô),

nhắ lại 3 lần, diện tích mỗi công thức là 150m2.

- Trong các thí nghiệm có sử dụng công thức nền (chăm sóc theo nông

dân) làm ñối chứng. Chăm sóc cam thời kỳ kinh doanh hàng năm (Tính cho 1

ha) như sau: Phân chuồng: 30 tấn; CaO: 700kg; N: 230kg; P205: 90 kg; K2O:

300kg. Tưới nước 100m3/ha/ lần tưới.

- Phương pháp phân tích chất lượng quả

+ Xác ñịnh ñộ axít chuẩn ñộ: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 54 - 83: 1999.

+ Vitamin C: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 64 - 27 - 1: 1998.

+ Hàm lượng chất rắn hòa tan (ðộ Brix): ðo trên máy ño ñộ Brix.

+ Các mẫu quả ñược phân tích tại bộ môn Nông hóa trường ðại học Nông

nghiệp Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY