Đề tài Nghiên cứu thống kê kết quả kinh doanh của Công ty Thương mại- Dịch vụ Cửa Nam thời kỳ 1998-2002

CHƯƠNG I 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3

I. Tổng quan vế doanh nghiệp và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3

1. Khái niệm doanh nghiệp. 3

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3

2.1.Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 3

2.2. Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 4

3. Khái niệm và nguyên tắc tính kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5

3.1. Khái niệm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 5

3.2.Nguyên tắc chung tính kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 6

4. Đơn vị biểu hiện kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 7

4.1. Chỉ tiêu sản phẩm tính theo đơn vị hiện vật. 7

4.2. Chỉ tiêu sản phẩm tính theo đơn vị giá trị (tiền). 7

II. Phân tích thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 8

1. Khái niệm về phân tích thống kê 8

2. Những vấn đề chủ yếu của phân tích thống kê. 8

3. Sự cần thiết phải phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9

IIi. Hệ thống chỉ tiêu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 10

1.Yêu cầu, nguyên tắc xây dựng hệ thông chỉ tiêu phân tích kết quả kinh doanh. 10

1.1. Yêu cầu. 10

1.2. Nguyên tắc. 10

2. Hệ thống chỉ tiêu kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại: 13

2.1. Tổng doanh số kinh doanh 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY