Đề tài Nghiên cứu thống kê kết quả hoạt động du lịch ở Việt Nam giai đoạn 1995 – 2002 và dự đoán đến năm 2005

Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kết quả hoạt động du lịch và hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động du lịch 3

I. Khái niệm về du lịch và ngành du lịch 3

1. Khái niệm và phân loại về du lịch 3

2. Khái niệm và đặc điểm ngành du lịch 9

2.1. Khái niệm về kinh doanh du lịch 9

2.2. Đặc điểm ngành du lịch 11

3. Vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển của nền kinh tế 13

II. Những vấn đề lý luận chung về kết quả hoạt động du lịch. 16

1. Quan diểm về kết quả hoạt động du lịch. 16

2. Ý nghĩa, nhiệm vụ nghiên cứu thống kê kết quả hoạt động du lịch. 17

III. Hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động du lịch. 19

1. Khái niệm hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động du lịch. 19

2. Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu kết quả hoạt động du lịch. 19

3. Các chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động du lịch. 20

3.1. Nhóm chỉ tiêu khách du lịch. 20

3.2. Nhóm chỉ tiêu thống kê doanh thu du lịch. 23

3.3. Chỉ tiêu lợi nhuận du lịch. 24

3.4. Chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành du lịch. 24

3.5. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm ngành du lịch. 25

3.6. Chỉ tiêu thu nhập xã hội từ du lịch. Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY