Đề tài Nghiên cứu thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình giai đoạn 1997 - 2005

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỈNH HOÀ BÌNH VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH 2

1. Khái quát chung về tỉnh Hoà Bình 2

1.1.Về vị trí địa lí 2

1.2.Về điều kiện tự nhiên 2

1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội 3

2. Khái quát chung về ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình 6

2.1. Vị trí, vai trò của ngành công nghiệp Hoà Bình 6

2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp Hoà Bình 7

2.3. Một số kết quả của công nghiệp Hoà Bình 9

PHẦN HAI: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 12

1. Lựa chọn hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thống kê phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp. 12

1.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp hiện đang được sử dụng tại cục thống kê Hoà Bình. 12

1.2. Lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp 31

1.2.1.Nguyên tắc lựa chọn 31

1.2.2. Lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình. 32

2. Các phương pháp thống kê phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp 37

2.1 Phương pháp phân tổ thống kê 37

2.2 Phương pháp đồ thị 40

2.3 Phương pháp dãy số thời gian 41

2.4. Phương pháp chỉ số 44

2.5. Phương pháp hồi quy tương quan 44

PHẦN 3: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG NGHIỆP TỈNH HOÀ BÌNH GIAI ĐOẠN 1997- 2005 45

1. Hướng phân tích 45

2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình giai đoạn 1997- 2005 45

2.1. Phân tích số đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1997- 2005 45

2.2. Phân tích số lao động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1997- 2005 51

2.3. Phân tích nguồn vốn dành cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (giai đoạn 1997- 2005) 55

2.4. Phân tích tổng tài sản cố định dùng cho sản xuất công nghiệp tỉnh Hoà Bình (giai đoạn 1997- 2005) 56

2.5. Phân tích giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tính theo giá cố định (giai đoạn 1997- 2005) 57

2.6. Phân tích giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình (giai đoạn 1997- 2005) 68

2.7. Phân tích doanh thu công nghiệp Hoà Bình giai đoạn 1997- 2005 73

2.8. Phân tích một số chỉ tiêu hiệu quả của ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình giai đoạn 1997- 2005 77

2.9. Phân tích một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình 78

3. Một số kiến nghị và giải pháp để phát triển ngành công nghiệp Hoà Bình trong thời gian tới 79

3.1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình. 79

3.2. Định hướng phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới 81

3.3. Kiến nghị và giải pháp phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới 83

3.3.1. Tổ chức sắp xếp lại sản xuất 83

3.3.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng 84

3.3.3. Giải pháp về vốn 85

3.3.4. Giải pháp về công nghệ 85

3.3.5. Giải pháp về thị trường tiêu thụ, thị trường nguyên liệu 87

3.3.6. Giải pháp về nguồn nhân lực 88

3.3.7. Về cơ chế chính sách 88

3.4. Kiến nghị và giải pháp về công tác thống kê công nghiệp 89

KẾT LUẬN 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY