Đề tài Nghiên cứu quy trình thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Thái Nguyên

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: Giới thiệu tổng quan về ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 31. Quá trình hình thành và phát triển 31.1 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 31.2 Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 42. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 43. Chức năng và nhiệm vụ 54. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2009-2010 6CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 2009-2010 71. Nội dung quy trình nghiệp vụ thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 72. Thực trạng thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 143. Đánh giá chất lượng việc thực hiện hoạt động thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 163.1 Những mặt đã đạt được 163.2 Những tồn tại và nguyên nhân 16CHƯƠNG III: Một số định hướng và ý kiến cá nhân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 191. Định hướng phát triển hoạt động thư tín dụng nhập khẩu trong thời gian tới của chi nhánh 192. Ý kiến của bản thân 192.1 Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ 192.2 Thường xuyên tổ chức đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ ngân hàng 202.3 Tăng cường mạnh mẽ công tác Marketing nhằm thu hút khách hàng 20KẾT LUẬN 23

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Giới thiệu tổng quan về ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 3

1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.1 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3

1.2 Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 4

2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 4

3. Chức năng và nhiệm vụ 5

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2009-2010 6

CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 2009-2010 7

1. Nội dung quy trình nghiệp vụ thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 7

2. Thực trạng thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 14

3. Đánh giá chất lượng việc thực hiện hoạt động thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 16

3.1 Những mặt đã đạt được 16

3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 16

CHƯƠNG III: Một số định hướng và ý kiến cá nhân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thư tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 19

1. Định hướng phát triển hoạt động thư tín dụng nhập khẩu trong thời gian tới của chi nhánh 19

2. Ý kiến của bản thân 19

2.1 Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ 19

2.2 Thường xuyên tổ chức đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ ngân hàng 20

2.3 Tăng cường mạnh mẽ công tác Marketing nhằm thu hút khách hàng 20

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY