Đề tài Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chống nứt ở tuổi sớm trong bê tông xỉ khối lớn

MỤC LỤC

MỤC LỤC .i

DANH MỤC HÌNH ẢNH .v

DANH MỤC BẢNG BIỂU.vi

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.viii

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS.x

MỞ ĐẦU.1

1. Đặt vấn đề.1

2. Mục tiêu của đề tài.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .2

4.1 Cách tiếp cận.2

4.2 Phương pháp nghiên cứu.2

5. Ý nghĩa của đề tài .3

6. Cấu trúc đề tài.3

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG XỈ LÒ CAO .5

1.1 Giới thiệu .5

1.2 Ảnh hưởng của xỉ lò cao đến các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê

tông .5

1.2.1 Tính công tác.5

1.2.2 Cường độ nén.5

1.2.3 Mô đun đàn hồi .5

1.2.4 Từ biến và co ngót.5

1.2.5 Nhiệt thủy hóa.5

1.2.6 Tính thấm.5

1.2.7 Ăn mòn sunphát .5

1.2.8 Phản ứng kiềm - cốt liệu (kiềm - silic).5ii

1.3 Tình hình sử dụng xỉ lò cao trên thế giới.5

1.4 Tình hình nghiên cứu và sử dụng xỉ lò cao ở Việt Nam .7

1.5 Kết luận chương 1 và mục tiêu của đề tài.8

Chương 2 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SÓNG ÂM ĐỂ NGHIÊN CỨU

VẾT NỨT TRONG BÊ TÔNG KHỐI LỚN Ở TUỔI SỚM .9

2.1 Kỹ thuật sóng âm (acoustic emission - AE).9

2.1.1 Giới thiệu .9

2.1.2 Thuật ngữ và định nghĩa .9

2.1.3 Ứng dụng kỹ thuật AE trong nghiên cứu bê tông .10

(1) AE cho bê tông ở tuổi sớm .10

(2) AE cho bê tông đã đóng rắn. 11

2.1.4 Sự tắt dần của sóng AE . 11

2.2 Thiết kế thí nghiệm. 11

2.2.1 Chế độ dưỡng hộ nhiệt. 11

2.2.2 Hệ thống AE.12

2.2.3 Thanh truyền sóng.12

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo AE và biện pháp xử lý .13

2.3.1 Loại bỏ tiếng ồn .13

(1) Tiếng ồn do điện áp không ổn định .13

(2) Tiếng ồn vật lý.13

2.3.2 Loại bỏ ma sát giữa bê tông và thành khuôn .15

2.4 Thanh truyền sóng .15

2.5 Kết nối cảm biến với thanh truyền sóng .16

2.6 Kết luận chương 2.17

Chương 3 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO TRỰC TIẾP

CỦA BÊ TÔNG.18

3.1 Đặt vấn đề.18iii

3.2 Thí nghiệm xác định cường độ kéo trực tiếp .18

3.2.1 Các khó khăn chính cần khắc phục.18

3.2.2 Chuẩn bị mẫu thí nghiệm.18

3.2.3 Bộ gá dùng trong thí nghiệm kéo trực tiếp .19

3.2.4 Dán mẫu vào bộ gá.19

3.2.5 Vật liệu sử dụng và cấp phối thiết kế.20

3.3 Kết quả và bàn luận .21

3.3.1 Cường độ kéo trực tiếp.21

3.3.2 Cường độ kéo khi ép chẻ .21

3.3.3 Tương quan giữa cường độ kéo trực tiếp và cường độ kéo khi ép

chẻ.22

3.4 Kết luận chương 3.23

Chương 4 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY NỨT TRONG BÊ

TÔNG XỈ KHỐI LỚN Ở TUỔI SỚM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN

CHẾ 24

4.1 Giới thiệu .24

4.2 Cơ sở lý luận và các tham số nghiên cứu.25

4.2.1 Cơ sở lý luận .25

4.2.2 Mô hình cản ở cấp độ trung bình và các tham số chính.27

4.3 Chương trình thí nghiệm.30

4.3.1 Vật liệu sử dụng và cấp phối thiết kế.30

4.3.2 Thí nghiệm AE.31

4.3.3 Thí nghiệm đo co ngót thực (net shrinkage) của vữa.32

4.3.4 Thí nghiệm đo hệ số giãn nở nhiệt của vữa và đá dăm .32

4.3.5 Thí nghiệm đo cường độ kéo trực tiếp.33

4.4 Kết quả thí nghiệm và bàn luận .33

4.4.1 Đặc điểm biến dạng của bê tông ở tuổi sớm.33iv

4.4.2 Ảnh hưởng của biến dạng nhiệt và biến dạng tự sinh .34

4.4.3 Ảnh hưởng của kích thước của cốt liệu lớn .39

4.5 Các giải pháp hạn chế hiện tượng nứt trong bê tông xỉ khối lớn ở tuổi

sớm.42

4.6 Kết luận chương 4.43

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.45

1. Kết luận.45

2. Kiến nghị .46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY