Đề tài Nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại trường cao đẳng công nghệ, Đại học Đà Nẵng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.5

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.6

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.7

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.8

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS .9

MỞ ĐẦU .10

Chương 1

CÁC PHưƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ

TRONG NưỚC.14

1.1 Mở đầu.14

1.2 Các yếu tố được xem xét trong việc tuyển sinh đại học.14

1.2.1 Kết quả các kỳ thi.15

1.2.2 Kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông .16

1.2.3 Hồ sơ xin học .17

1.2.4 Các yếu tố dân số .18

1.3 Những vấn đề cần xem xét khi xây dựng một hệ thống tuyển sinh đại học.18

1.3.1 Mức độ kiểm soát của nhà nước .19

1.3.2 Mức độ khách quan của các tiêu chí tuyển sinh .19

1.3.3 Độ tin cậy và độ giá trị của các bài thi sử dụng trong tuyển sinh.20

1.3.4 Sự công bằng trong tuyển sinh.21

1.3.5 Kiểm soát chất lượng công tác tuyển sinh .22

1.4 Các phương thức tuyển sinh đại học trên thế giới.22

1.5 Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam.25

1.5.1 Các kỳ thi tuyển sinh trước năm 2015 .25

1.5.2 Kỳ thi chung năm 2015 (theo tài liệu [3]).29

Chương 2

TÌNH HÌNH TUYỂN SINH TẠI TRưỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.33

2.1 Tổng quan về trường Cao đẳng Công nghệ.333

2.1.1 Lịch sử phát triển .33

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ được giao .34

2.1.3. Cơ cấu tổ chức.35

2.1.4. Qui mô và ngành nghề đào tạo.37

2.1.5. Tình hình đội ngũ cán bộ, giảng viên.39

2.1.6. Cơ sở vật chất.41

2.1.7 Hợp tác quốc tế .41

2.2 Tình hình tuyển sinh Cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ trong những năm qua .43

2.2.1 Tổ chức tuyển sinh - phương án tuyển sinh.43

2.2.2 Thống kê số lượng trúng tuyển và nhập học vào trường CĐCN .44

2.2.3 Nhận xét - những điểm cần lưu ý.44

2.3 Một số nhận xét về kết quả khảo sát tuyển sinh tại trường Cao đẳng Công nghệ .47

Chương 3

ĐỀ XUẤT PHưƠNG ÁN TUYỂN SINH RIÊNG TẠI TRưỜNG CAO ĐẲNG CÔNG

NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG .50

3.1 Đặt vấn đề.50

3.2 Phương án tuyển sinh riêng .51

3.2.1 Đối tượng tuyển: .51

3.2.2 Hồ sơ dự tuyển: .51

3.2.3 Bài thi khảo sát năng lực.51

3.3 Qui trình tuyển sinh riêng.52

3.3.1 Công bố thông tin tuyển sinh: .52

3.3.2 Thu nhận hồ sơ xét tuyển .53

3.3.3 Phát hành giấy báo dự thi.53

3.3.4 Tổ chức kỳ thi khảo sát - đánh giá năng lực .53

3.3.5 Công bố kết quả trúng tuyển .53

3.3.6 Tổ chức nhập học thí sinh trúng tuyển.54

3.4 Phân tích ưu nhược điểm của phương án tuyển sinh riêng .55

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.56

TÀI LIỆU THAM KHẢO .574

PHỤ LỤC 1

CÁC BẢNG SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ CÁC MÔN TUYỂN SINH TẠI TRưỜNG CAO

ĐẲNG CÔNG NGHỆ .59

PHỤ LỤC 2

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT TUYỂN SINH.62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY