Đề tài Nghiên cứu chiến lược phát triển của Apple

MỤC LỤC CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA APPLE .21. Giới thiệu 22. Thành tựu thu đýợc 5CHÝÕNG II:PHÂN TÍCH MÔI TRÝỜNG BÊN NGOÀI 91. Môi trýờng chung 92. Phân tích môi trýờng Ngành 103 Đối thủ cạnh tranh 14Chýõng III:PHÂN TÍCH MÔI TRÝỜNG NỘI BỘ 191. Nãng lực tài chính 192. Nguồn nhân lực: 193. Nghiên cứu và Phát triển (R&D) 204. Cõ cấu tổ chức 215. Văn hóa doanh nghiệp 23CHÝÕNG IV:PHÂN TÍCH SWOT 251. Các yếu tố của môi trýờng bên trong 252. Các yếu tố của môi trýờng bên ngoài 27CHÝÕNG V:PHÂN TÍCH CHIẾN LÝỢC CHUNG CỦA APPLE 301. Nhãn hiệu Apple : 302. Thông điệp đõn giản: 313. Tạo cho ngýời tiêu dùng sự thích thú 314. Tạo lập uy tín và luôn đi trýớc một býớc 315. Chiến lýợc khác biệt hoá sản phẩm trong cạnh tranh. 326. Chính sách bán hàng 337. Chính sách giá cả 34CHÝÕNG VI:PHÂN TÍCH CHIẾN LÝỢC GIÀNH CHO IPHONE 361. Tổng quan về về Iphone: 362. Phân tích chiến lýợc 40CHÝÕNG VI:KIẾN NGHỊ DÀNH CHO APPLE 53

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA APPLE .2

1. Giới thiệu 2

2. Thành tựu thu đýợc 5

CHÝÕNG II:PHÂN TÍCH MÔI TRÝỜNG BÊN NGOÀI 9

1. Môi trýờng chung 9

2. Phân tích môi trýờng Ngành 10

3 Đối thủ cạnh tranh 14

Chýõng III:PHÂN TÍCH MÔI TRÝỜNG NỘI BỘ 19

1. Nãng lực tài chính 19

2. Nguồn nhân lực: 19

3. Nghiên cứu và Phát triển (R&D) 20

4. Cõ cấu tổ chức 21

5. Văn hóa doanh nghiệp 23

CHÝÕNG IV:PHÂN TÍCH SWOT 25

1. Các yếu tố của môi trýờng bên trong 25

2. Các yếu tố của môi trýờng bên ngoài 27

CHÝÕNG V:PHÂN TÍCH CHIẾN LÝỢC CHUNG CỦA APPLE 30

1. Nhãn hiệu Apple : 30

2. Thông điệp đõn giản: 31

3. Tạo cho ngýời tiêu dùng sự thích thú 31

4. Tạo lập uy tín và luôn đi trýớc một býớc 31

5. Chiến lýợc khác biệt hoá sản phẩm trong cạnh tranh. 32

6. Chính sách bán hàng 33

7. Chính sách giá cả 34

CHÝÕNG VI:PHÂN TÍCH CHIẾN LÝỢC GIÀNH CHO IPHONE 36

1. Tổng quan về về Iphone: 36

2. Phân tích chiến lýợc 40

CHÝÕNG VI:KIẾN NGHỊ DÀNH CHO APPLE 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY