Đề tài Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của polystyren clay nanocompozit

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 3

I.Vật liệu Polyme Nanocompzit 4

I.1. Định nghĩa vật liệu compozit 4

I.2. Vật liệu Polyme Clay Nanocompozit 4

I.2.1. Đặc điểm cấu trúc và biến tính clay 5

I.2.1.1. Cấu trúc Clay 5

I.2.1.2. Biến tính Clay 6

I.2.1.3. Đặc điểm của trạng thái phân bố clay 9

I.2.1.3.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 9

I .2.1.3.2. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 11

II. Polyme Clay Nanocompozit 12

II.1. Hình thái cấu tạo 12

II.2. Vật liệu Polystyren Clay nanocompozit 14

II.2.1.Các phương pháp chế tạo 14

II.2.1.1.Trùng hợp in-situ 14

( In situ intercalative polymerization )

II.2.1.2.Phương pháp dung dịch 18

( Intercalation of polymers from solution )

II.2.1.3.Phương pháp trộn hợp nóng chảy 20

( Melt intercalation method )

II.2.2.Tính chất của Polystyren Clay nanocompozit 23

II.2.2.1.Tính chất cơ học 23

II.2.2.2Tính chất nhiệt 26

II.2.2.3.Tính chất che chắn 27

KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY