Đề tài Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH WINDOWS 4

I. Khái quát về lập trình trong Windows 5

II. Thông điệp và xử lý thông điệp 7

III. Giao diện thiết bị đồ họa GDI 11

IV. Cửa sổ trong Windows 15

V. Chương trình Windows tiếp nhận thông điệp chuột 22

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ HOOK 26

1 - Chuỗi hook 27

2 - Thủ tục hook 27

3 - Các loại hook 28

4 - Sử dụng hook 30

5 - Hook trong Windows 3.x 31

6 - Giới thiệu một số hàm liên quan đến hook 33

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT OVERRIDE HÀM API 36

I. Khái quát về kỹ thuật override 37

II. Lý do sử dụng kỹ thuật override trong lập trình Windows 37

III. Cơ chế hoạt động và quản lý bộ nhớ trên Windows 16bits 38

IV. Cơ chế hoạt động và quản lý bộ nhớ trên Windows 32bits 41

V. Hiện thực kỹ thuật override trên Windows 16bits 45

VI. Một số hàm được sử dụng trong kỹ thuật override 50

CHƯƠNG 4: KẾT XUẤT VĂN BẢN TRONG WINDOWS 54

I. Kết xuất văn bản trong Windows 55

II. Các hàm căn bản để kết xuất văn bản 55

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 66

I. Phân tích vấn đề 67

II. Thiết kế chương trình 68

III. Giới thiệu một số hàm có liên quan 78

IV. Giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu có liên quan 92

KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY